Mwa ku fumanela litaba ka bunolo

Mukete puo

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti

BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

1 Joani 1:1-10

LITABA ZE MWAHALI

  • Linzwi la bupilo (1-4)

  • Kuzamaya mwa liseli (5-7)

  • Butokwa bwa kuipulela libi (8-10)

1  Sene siliteñi kwa makalelo, seluutwile, seluiponezi ka meeto aluna, selulemuhile ni kuswala ka mazoho aluna, sesiama linzwi la bupilo,+  (ki cwalo, bupilo bo, nebubonahalizwe, mi luboni ni kupaka+ ni kumibihela za bupilo bobusa feli,+ bone buli ku Ndate mi nebubonahalizwe ku luna),  sona seluboni ni seluutwile ki sona hape selu mibihela,+ kuli ni mina muswalisane ni luna. Mi kuswalisana kwaluna kuinzi ku Ndate ni ku Mwanaa hae Jesu Kreste.+  Mi lumiñolela litaba ze kuli tabo yaluna ikone kutalelela.  Ye ki yona taba yene luutwile ku yena ni yeluzibisa ku mina: Mulimu ki liseli,+ mi hakuna lififi nihanyinyani ku yena.*  Haiba lubulela kuli: “Luswalisana ni yena,” kono inze luzwelapili kuzamaya mwa lififi, fo lwapuma mi halupili ka niti.+  Kono haiba luzamaya mwa liseli sina yena haali mwa liseli, luswalisana hamoho yomuñwi ku yomuñwi, mi mali a Jesu Mwanaa hae alukenisa kwa sibi kaufela.+  Haiba lubulela kuli: “Haluna sibi,” fo lwaipuma ili luna+ mi niti haiyo ku luna.  Haiba lubulela libi zaluna, Mulimu ki yasepahala mi ulukile, ukaswalela libi zaluna ni kulukenisa kwa kusaluka kaufela.+ 10  Haiba lubulela kuli: “Halusika eza sibi,” fo lumufetula kuba lihata, mi linzwi lahae haliyo ku luna.

Litaluso ze kwatasi

Kamba “leliswalisana ni yena.”