• 1

  • Linzwi la bupilo (1-4)

  • Kuzamaya mwa liseli (5-7)

  • Butokwa bwa kuipulela libi (8-10)

 • 2

  • Jesu, sitabelo sesi lukutiseza ku Mulimu (1, 2)

  • Kumamela milao yahae (3-11)

   • Mulao wakale ni omunca (7, 8)

  • Mabaka hanaañozi (12-14)

  • Musike mwalata lifasi (15-17)

  • Temuso ka za yalwanisa Kreste (18-29)

 • 3

  • Lu bana ba Mulimu (1-3)

  • Shutano ye mwahalaa bana ba Mulimu ni bana ba Diabulosi (4-12)

   • Jesu ukasinya misebezi ya Diabulosi (8)

  • Mulatane (13-18)

  • Mulimu ki yomutuna kufita lipilu zaluna (19-24)

 • 4

  • Kulika lipulelo za moya (1-6)

  • Kuziba ni kulata Mulimu (7-21)

   • “Mulimu ki lilato” (8, 16)

   • Hakuna sabo mwa lilato (18)

 • 5

  • Yanani tumelo ku Jesu watula lifasi (1-12)

   • Sekutalusa kulata Mulimu (3)

  • Buikolwiso ka za maata a tapelo (13-17)

  • Mutokomele mwa lifasi lelimaswe (18-21)

   • Lifasi kaufela li mwa maata a yamaswe (19)