Ɓude è wɛlɛ suʋaitiɛ va

Ɓude è wɛlɛ suʋaitiɛ va

Jehova Na Seeleitiɛ

Zii woi gila siɣi Loma

 Mazɛvɛ 8

Ziizɛ Zaa-ʋai Mawulo-nu-mai Ɣa Ga Zɛɓɛ È Ʋaa Ma?

Ziizɛ Zaa-ʋai Mawulo-nu-mai Ɣa Ga Zɛɓɛ È Ʋaa Ma?

Ziizɛ zaani kɛɛ ʋaa ma de zɛʋui nii zɔlɔ wo kwɛ̃ɛ gɛ lɛ ba. Jɔ̃ 3:16

Tei Ziizɛ zaani folo saagɔ wulo su, ŋazaa taniga te liini ná kabai la. Kɛ̀ tɛ lɛ wɛlɛni Ziizɛ va kabai zu ɓɔvɛlaale, Jehova buziɣini saa yá.

Tei na ɣɛɛni, Ziizɛ wuloni ná kala dopoitiɛ ɣaazu.

Ɓɔɔɓɔɔ su, Jehova Ziizɛ wuziɣini saa ya. Tɔ sa ga ŋinɛ, dɛ lɛ wɛlɛɛ ba. Ɛ́ lɛ sa zaa wɔlɔ-wɔlɔ ma. Ziizɛ ná kala dopoitiɛ te wɛlɛni ba yíɛ lɛ Gala ta.

 Jehova Ziizɛ wuziɣini saa ya é kɛ ga Ɣalasogi ná Masadai zu. Faa Wuloai Kɛnɛ Ma 11:15

Ziizɛ yɛʋui ʋeeni ga é nu ɓuse wũ-maa-wo faa yowũ ya. (Mafiyu 20:28) Wũ-maa-wo ŋanii na zaɓu zu, Gala ka vaazu zɛʋui ʋeezu de ya kwɛ̃ɛ gɛ lɛ ba.

Ziizɛ ɣa Jehova yee ɓadoga ba ga é ɣɛ ga Ɣalaso Masagi zui ʋaa ma. Ziizɛ ná kala dopoi taniga ta wuziɣi saa ya te zei koba masadai nii zu Gala ta. Te liigoi ɣa ga wulu wũ gila wulu zee naagɔ kai naagɔ (144,000). Tele-bo gɔmɛtii nii ɣa dáa ga Gala nà Masadai.Faa Wuloai Kɛnɛ Ma 14:1-3.

Gala nà Masadai ɣa vaazu zui ɣɛɛzu ga paleda. Kɔɔ wɔɔ ʋai ɓɔga wãla-lɔɔ ʋaitiɛ ta vaazu ɓeazu ɓɔɔ kpowũ. Mɔɔlɛ nu lɛ ɣɛ na, ɔ́ nɔ ɣɛ ga nu nɛpɛ gé ɣɛ tea pului ɣa ma. Nu ɓɔgɔpɛ ka vaazu kuuzu-nɛɛ ɓɔɔɓɔɔgi zɔlɔwosu.2 Pite 3:13.