Ɓude è wɛlɛ suʋaitiɛ va

Ɓude è wɛlɛ suʋaitiɛ va

Jehova Na Seeleitiɛ

Zii woi gila siɣi Loma

 Mazɛvɛ 12

Yà Leve Ɣɛ Le Zii-lai Ɣɛ Ya Vɛlɛi Wu?

Yà Leve Ɣɛ Le Zii-lai Ɣɛ Ya Vɛlɛi Wu?

Wõilai ɣa ya va ga zii-laa pɛlɛi wu. Ɛfɛsɔitiɛ 5:33

Nii Gala kpɛtɛni é vile ʋulu ʋai va tɔ ga ŋaza nu gila zunu gila.

Zunui wõiyai ga ŋazai towaa so ga pagɔ. Towaa sɛsɛbo.

Maa nɛɛ ŋaza nui wuito pɔ́ɔ nu wòi ma.

Lopaitiɛ, a wo ɣaa veaitiɛ woo mɛni.

 A luo vele va ɣii ya, wo la ga ɣii. A mɛ lɛ wɛ̃ɛ-ziɛ bo wɔɔ ɓe ɣii va. Kolasaitiɛ 3:5, 8-10

Gala Kɔlɔi ɣɛ zunui wõi ga ŋazai è ɣɛ velei é wõini la ga ɓɔɔ. Na ɣa ɣɛɛna, ŋaza nui wũfe pɔ́ɔ nu ma.

Gala bogɛ ga nu mɛ lɛ ŋii-pɛlɛ-wu ʋaa ɣɛ ga nu ɓalaa, kɛni nɔ è ŋazai ɔɔ è wɔɔ nu. É boni wɔnɔ ga ŋaza nu lamaa zei ʋai lɛ vani.

Jehova ná kalabogi ɣa va ga zii-laa pɛlɛitiɛ wu.