Ɓéteve faa yowũ va. 1 Kɔlĩitiɛ 6:9, 10

Ani wõila ɣa de ya Jehova ʋaa ma, a de mɛ lɛ nii ɣɛ ya wãla ma.

Jehova lɛ wõini ga wumo ʋaa, dɔɔ ɓakpa ɓoale ʋaa, é vɛɛ zigale ɓoale ʋai va.

Gala lɛ wõini ga nu vaa ʋai, ko kãla-ŋana fai, é vɛɛ ŋapi wɔɔ ʋai va. Zii-ma lɛ ga zinaa tɔ ŋii-pɛlɛ-wu ʋaa ɣɛ ga zinaa ɔɔ ŋazaa tɔ ŋii-pɛlɛ-wu ʋaa ɣɛ ga ɣiini. De mɛ lɛ ɣɛ ga ŋani-wõi bea.

De mɛ lɛ ŋada ɓɛ, ɔ nɔ ɣɛ ga de ŋani ɓalaa feli é wulo Gala pulu.

Zui nii ɣa ɣɛɛna ga Paleda, zɔitiɛ te faa yowũi niitiɛ ɣɛɛzu tɛ lɛ vaazu yɛsu na.

 Ɣɛ ga faa vagɔ ɣɛɛ nu. Mafiyu 7:12

Ani è wõini è Gala yii la, yà ɣaa ɓaa è ná tuo velei ziɣi.

Wõi ga nu ɓɔgɔpɛ, è ɣɛ ga faa-nɛɛ ɣɛɛ nu.

Ɣɛ ga tele-bo tuo wo nu.

Yɛ́ numaa ɣaazu-maa-wõi zo, yiɛ te zu ʋaa yɛ

Yɛ́pɛ numaa wɔ è vile Jehova va, è ná tuo velei lɛ ga tiɛ.Jɔ̃ 17:26.