Ɓude è wɛlɛ suʋaitiɛ va

Ɓude è wɛlɛ suʋaitiɛ va

Jehova Na Seeleitiɛ

Zii woi gila siɣi Loma

 Mazɛvɛ 9

Siɛ Sɛɓɛi Zui Nii Vaazu Ɣɛɛzu La Ga Paleda?

Siɛ Sɛɓɛi Zui Nii Vaazu Ɣɛɛzu La Ga Paleda?

Faa yowũitiɛ za te ɣɛɛzu zui ma, ta dɛɛzu ga Gala ná Masadai maa ɓuovɛ sa. Luki 21:10, 11; 2 Temete 3:1-5

Baaboi zɛ̀ni ɓɔɔ na luo é bo ga siɛgi nii zu, numaa ta ɣɛ ga navolo-wõi vea, tɛ lɛ wũfega te ɣaa veaitiɛ ma, te wãlalɔi, te ga zii-ma-ɣɛɛ-wõi vea.

Ŋetea ɣaa ɓela foloi ɣa ziitina, zui ɣa ɓeli yiɛ wu su, kɔɔ yiɛ wɔ, pulu yiɛ loo. Na ɣa ɣɛɛna, seeɓɛ laali taali ka lama. Fai niitiɛ ɓɔgɔpɛ ka sa ɣɛɛzu.

Ziizɛ boni wɔnɔ ga woo vagɔi é vile Gala ná Masadai va, tɔ vaazu wosu zui wɔlɔ-kɔlɔ ma ɣaali.Mafiyu 24:14.

 Gala ná Masadai ɣa vaazu faa yowũ ɓɔgɔpɛ kpeazu. 2 Pite 3:13

Jehova ɣa sa vaazu faa yowũ ɣɛɛ veaitiɛ ɓɔgɔpɛ zu ŋala-ŋalasu.

Tɔ sa ɓalaa vaazu Seeta ɓɔga ŋinɛ yowũitiɛ wũdaa vilisu.

Numaitiɛ te wuitosu Gala ma, ta vaazu yɛsu zuu niinɛi zu. Duo-luo gɛ lɛ ɣɛɛ sa te wɔlɔ su. Ɓɔvɛlaale, nu pɛ ka la ga ɣii, wõila te ya ɣiini faa ma.