Ɓude è wɛlɛ suʋaitiɛ va

Ɓude è wɛlɛ suʋaitiɛ va

Jehova Na Seeleitiɛ

Zii woi gila siɣi Loma

Faa Wɛ̃ɛ É Vile Kɔlɔi Nii Va

Faa Wɛ̃ɛ É Vile Kɔlɔi Nii Va

Gala ma ʋaa wulovɛ ga duu keeai nii wõilai zéea deaitiɛ ʋaa ma. 1 Pite 5:7

Galagi nii é de ɓɛtɛɛ kpalavɛ de ʋaa ma. Velei duu keea vagɔi ɣa wõila ga deaitiɛ yíɛ te ɣalabo, vele nɔ ɣa Gala é la. Tɔ nu ɓɔgɔpɛ kalaboso ga pelei ta ŋeteai ɣɛ la ga pagɔ.

Gala ka faa vagɔ lɛɛzu ga diɛ, nii ya de wuuzu nɛɛ, é de ɣito.

Ani yà wuitona Gala ma, towaa ɓaa è maazu. Towaa ɓɔ yìɛ è ɓála ʋaa ɣaa wulo ba.

Kwɛ̃ɛ gɛ lɛ ga na—yà yɛ ŋetea wɔlɔ-wɔlɔ ta wɔlɔ-wɔlɔ!

 “Gala Kɔlɔi nii ta ɣɛ ma Baaboi,” é ɣɛ: “A lɔtɔ Gala ba. A wuito gói ma wo yɛ ŋetea wɔlɔ-wɔlɔ ta wɔlɔ-wɔlɔ.” Jĩi 4:8; Jɔ̃ 10:27, 28