Ɓude è wɛlɛ suʋaitiɛ va

Ɓude è wɛlɛ suʋaitiɛ va

Jehova Na Seeleitiɛ

Zii woi gila siɣi Loma

 Mazɛvɛ 4

Tei Te Wuitoni Seeta Ma, Zɛɓɛi É Ɣɛɛni Ga Tiɛ?

Tei Te Wuitoni Seeta Ma, Zɛɓɛi É Ɣɛɛni Ga Tiɛ?

Adã ɓɔga Iivi tɛ lɛ wuitoni Gala ma. Na ɣa é kɛɛni tiɛ za. Genesis 3:6, 23, NW; 2 Kɔlĩitiɛ 11:3

Iivi wuitoni kaalii ma é gulu vai mi. Tei Adã vaani, Iivi gulu vai ta ʋe zéea. Tɔ ɓalaa é mi.

Nii te kɛɛni é ɣɛni ɓɔɔ ga faa yowũ. Tei te na ɣɛɛni, Gala gé te ɓɛɛni Paledai zu.

Ŋeteai ɓaani sa te ma ta te leaitiɛ.Te wɔlɔ-zaɣani te za. Tei te zaani, tɛ lɛ liini ŋada nɛpɛ. Te ma ʋaa ɓeani nɔ.

 Saa veaitiɛ te maʋai wulovɛ è ɣɛ pɔlɔi. Zeʋu lɛ te zu. 1 Kɔlĩitiɛ 15:47, 48

Zaɓui é kɛ diɛ za tɔ ga, a da ga Adã ɓɔga Iivi te leaitiɛ. Saa veaitiɛ tɛ lɛ faa mɛniga. Tɛ lɛ wɛlɛɛ, ɔ́ nɔ ɣɛ ga te zoo te faa ta nɛpɛ kɛ.Jɔ̃ 11:11-14.

Jehova lɛ ɣɛni wõini nu ɓuse ɔ́ za. Siɛgi maa lɛ sa woozani ga Gala gé saa veaitiɛ wuziɣi saa ya. Ani ta wuitona Gala ma, ta yɛ na wɔlɔ-wɔlɔ ta wɔlɔ-wɔlɔ.