Ɓude è wɛlɛ suʋaitiɛ va

Ɓude è wɛlɛ suʋaitiɛ va

Jehova Na Seeleitiɛ

Zii woi gila siɣi Loma

 Mazɛvɛ 7

Ɓɛɛ Ɣa É Ɣɛni Ga Ziizɛ?

Ɓɛɛ Ɣa É Ɣɛni Ga Ziizɛ?

Jehova ɣa é Ziizɛ leveni zui zu. 1 Jɔ̃ 4:9

Ani de wõini de Gala yii la, saala ma nu gila ka na kɛ tei de wuito ma. Jehova kpɛtɛni gee-zuvɛ su wooza ɓɔɔ ɔ́ vɛɛ Adã ɓɛ́tɛzu. È ɣɛni ga ŋinɛ, kee ɣaa-ɓai ga ʋike.

Siɛgi na zu Jehova teveni zui ma, Meele ɣa é kaani ga nu ɓusɛ Bɛfelehɛ̃ɛ. Meele ɣɛni ga kpea niinɛi ɛ́ lɛ ɣɛni zunu ʋaa wɛ̃ni. Dui nii é kaani, na ɣa dáa ga Ziizɛ.Jɔ̃ 6:38.

Tei Ziizɛ vaani zui nii ma, Gala ná tuo veleitiɛ nɔ ɣa te ɣɛni zéea. Tuola nɛɛ ɓɔga wõilai te ɣɛni zéea. É wɔnɔ ga gaazu-wodo nu. Ziizɛ lɛ ɣɛni luoa ga é gaamai wo nu nɛpɛ ma é vile Jehova va.

 Ziizɛ ɣɛni ga nu vagɔ. Kɛ̀ numaa lamaa te zilini là. 1 Pite 2:21-24

Ziizɛ seeɓɛ vea valoni, é saa vea taniga wuziɣi saa ya.

Gala fai ma nu walaitiɛ te zilini ga Ziizɛ. Ɓɔvɛlaale é ta yɛɛ-ʋaa ɣalabogi ɓɔga te luo-vele yowũitiɛ wuloni kɛnɛ ma.

Gala fai ma nu walaitiɛ te liini Loomɛi nu walaitiɛ wɔɔvɛ. Te lɔ naatiɛ wũsu ga te Ziizɛ ɓoove te paa.