Ɓude è wɛlɛ suʋaitiɛ va

Jehova Na Seeleitiɛ

Zii woi gila siɣi Loma

È Ɣìsu Saa Vea Taa Vaazu Wuziɣizu Wɔnɔ?

È Ɣìsu Saa Vea Taa Vaazu Wuziɣizu Wɔnɔ?

Yà ɣɛ tea . . .

  • ooi?

  • ɓa?

  • ɣeeta?

 BAABOI ƔƐ

“Bu-ziɣi ʋai saa ya tɔ vaazu ɣɛɛzu na.”​—Te ɣɛɛ ʋaitiɛ 24:15, Deʋe Niinɛi.

NAA MAWULO-NUMAI È ƲAA MA

Towaa è yìi ɣaa wɔpɔ ani è wõila nu ɣa zaana.​—2 Kɔlĩitiɛ 1:3, 4.

Towaa è wulo sai ná duolai zu.​—Hiiɓuluitiɛ 2:15.

Towaa è ɣìto gaa è wõila veaitiɛ te zaa, taa wuziɣi saa yá è te vɛtɛ.​—Jɔ̃ 5:28, 29.

 DAA LA ƁƆƆ GAA NII BAABOI BOGA?

Ooi, zaɓu saagɔ ma:

  • Gala ɣa é zeʋui ɓɛtɛa. Baaboi ɣɛ Jehova “ɣa é ŋeteai ʋeezu nui ɣaazɔ ya ta zeʋui é vɛɛ sa ŋɛni ɣaazɔ va.” (Te ɣɛɛ ʋaitiɛ 17:24, 25) Nui é zeʋui ʋeea fulu ŋani pɛ zeea, gaa-ɓaa ɣa zéea gaa é zeʋu ʋe wulu numaitiɛ ya te zaa.

  • Gala numaa wuziɣini saa yá wɔlɔ-wɔlɔna. Tɔ Baaboi zu gaa buziɣi-saa-yai ɣɛɛni naa zeizu ɣɛ gaa dɔsava. Numaitiɛ te wuziɣini saa yá zui ma siɛgi naa ma, te ɣɛni gaa zinaa, ŋazaa, kpakologaa, taa lopaa. Tanigaa te zaani so lɛ woozani te te wuziɣi saa yá, kɛ̀ gilaa ge kɛɛni kabai zu gaa folo naagɔ.​—Jɔ̃ 11:39-44.

  • Gala ka buziɣi-saa-yai ɣɛɛ ʋai maa wõi-wõi kulozu wɔnɔ.  Jehova zílivɛ gaa sai; sai ɣa gaa kɔ́ɔ yɔ̃wɔ. (1 Kɔlĩitiɛ 15:26) Tɔ ná maa wõi-wõi kulozu gaa é síli yɔ̃wɔi naa yee maazu ɣale, é su ŋala-ŋala buziɣi-saa-yai zaɓuzu. Jehova wõivɛ gaa saa veaitiɛ te kígi zu é te wuziɣi saa yá te yɛ zui ma wɔnɔ.​—Job 14:14, 15, NW.

 ƔÍ GAA-ZIƐ NII MA

Zɛɓɛi é kɛɛ daa wɔlɔ-zaɣa de za?

Yà gaa-zaɣa kɛɛ naa ɣaa wotegi vɛtɛ Baaboi zu. Tɔ GENESIS 3:17-19, New World Translation (NW) taa LOOMƐITIƐ 5:12 zu.