Ɓude è wɛlɛ suʋaitiɛ va

Jehova Na Seeleitiɛ

Zii woi gila siɣi Loma

Zɛɓɛi Ya Va Gaa Kuu-zu-nɛɛ Kaalai Zu?

Zɛɓɛi Ya Va Gaa Kuu-zu-nɛɛ Kaalai Zu?

È ɣìsu tɔ gaa . . .

  • wõila?

  • naʋolo?

  • ŋani ta ɓalaa?

 BAABOI ƔƐ

“Nui niitiɛ mugi ta Gala goi mɛni te ziɛ la ta ɣa tuuyiɛ te ma!”—Luki 11:28, Deʋe Niinɛi.

NAA MAWULO-NUMAI È ƲAA MA

Yà wõila ɓɔɔ-ɓɔɔ maa zɔlɔ wo.—Ɛfɛsɔitiɛ 5:28, 29.

Wũfe-ma ɣaa ɣɛ kaalai zu.—Ɛfɛsɔitiɛ 5:33.

Goo-la-ma ɓɔɔ-ɓɔɔ ka ɣɛ è yà.—Maki 10:6-9.

 DAA LA ƁƆƆ GAA NII BAABOI BOGA?

Ooi, zaɓu felegɔ ma:

  • Gala ka é kaala lɔzeini ŋeteai zu. Baaboi bogɛ gaa kaala ɣile-giledaitiɛ pɛ ka “daa-zei maa zɔlɔ wo” Jehova yá. (Ɛfɛsɔitiɛ 3:14, 15) Naa ɣa bosu gaa kaalai ɣa ŋeteai zu ɓɔvɛlaale Jehova ɣa é kpɛtɛa. Naa ɣa gaa faa ɓi ɣɛle?

    Ɣí gaa-ziɛ nii ma: Ani yà daa-mii ŋani nɛɛ-nɛɛ miizu tɔwɔ è wõini è kwɛ̃ɛ velei te kpɛtɛa la, ɓɛɛ ɣa yà gaa-zaɣa kɛ? Gaama zu yà nui ɣaa-zaɣa kɛ é kpɛtɛa.

    Vele nɔ ɣɛna maa nɛɛ de Jehova ɣaa-zaɣa kɛɛ la, ani de wõini de kwɛ̃ɛ nii ya va gaa kuu-zu-nɛɛ kaalai zu, ɓɔvɛlaale towaa é kaalai ɓɛtɛa é da kẽe su.—Genesis 2:18-24, New World Translatıon (NW).

  • Gala ɓalavɛ de ʋaa ma. Tɔ gaa kele-ɣele ani kaalaitiɛ ta ziɛna gaa Jehova ná tɛnɛ goi é Baaboi zu. “Ɓɔvɛlaale kpalavɛ de ʋaa ma.” (1 Pite 5:6, 7) De maʋaa ɣa Jehova yíi va, tɔwɔ ná tɛnɛ goi ɣaa ɓɔ de va nɔ wɔ.—Proverbs 3:5, 6; Isaiah 48:17, 18, NW.

 ƔÍ GAA-ZIƐ NII MA

Yà leve ɣɛle è ɣɛ gaa zini pagɔ, ŋaza vagɔ, ɓaa duu dee ɔɔ duu kea vagɔ?

Yà gaa-zaɣa kɛɛ naa ɣaa wotegi vɛtɛ Baaboi zu. Tɔ ƐFƐSƆITIƐ 5:1, 2 taa KOLASAITIƐ 3:18-21 zu.