Ɓude è wɛlɛ suʋaitiɛ va

Jehova Na Seeleitiɛ

Zii woi gila siɣi Loma

Minɛɛ Ɣa Daa Ŋeteai Zu Ɣaa-zaɣa Kɛɛ Ɓigiitiɛ Ɣaa Wotegi Zɔlɔ Wo Ná?

Minɛɛ Ɣa Daa Ŋeteai Zu Ɣaa-zaɣa Kɛɛ Ɓigiitiɛ Ɣaa Wotegi Zɔlɔ Wo Ná?

È ɣìsu . . .

  • faa wulu vɛtɛ wiigitiɛ taa gaa wote?

  • kɔlɔ wɛ̃ɛ wiigitiɛ taa gaa wote?

  • Baaboi ɣa gaa wote?

 ZIIZƐ ƔƐNI GALA MA

“È laa woi ɣa ga gaama.”​—Jɔ̃ 17:17, Deʋe Niinɛi.

Baaboi ɣa gaa-zaɣa kɛɛ ɓigiitiɛ ɣaa wotesu nu lamaa vɛ.

È wõini è ɣɛ gaa te ta?

jw.org® ʋãga-wɔlɔi ɣaa zoo é ɓɔ é va.

Su ʋai LODO fãga-wɔlɔi ma

WƐLƐ ʋiliogitiɛ va te vilegɛi Baaboi va

  • Kala bogitiɛ taa guitiɛ taa ná lopaitiɛ ʋaa ma

  • Tɛnɛ goo ɣa ná buziɣi niinɛgitiɛ ʋaa ma

  • Tanigaa taa gaa po-kɔ̃ɔma é vile zee-la-ma va

Kɔlɔitiɛ DÃALOO KƐ

 GAA-ZAƔA KƐƐ ƁIGI NIITIƐ MAZƐƁƐ ƔA ƁƆƆ È ƔÍ GAA-ZIƐZU MA?

  • Ɓɛɛ ɣa ɓɔɔ ná gaa-ɓai zui maazu?

  • È ɣìsu daa-nɔwɔ wo kaa ɓea?

  • È ɣìsu saa vea taa vaazu wuziɣizu wɔnɔ?

Yà gaa-zaɣa kɛɛ niitiɛ ɣaa wotegi vɛtɛ Baaboi zu jw.org ma.

(Li vɛ ponɛi ná gaa BIBLE TEACHINGS › BIBLE QUESTIONS ANSWERED)