Ɓude è wɛlɛ suʋaitiɛ va

Jehova Na Seeleitiɛ

Zii woi gila siɣi Loma

Zɛɓɛi É Gaa Gala Ta Masadai?

Zɛɓɛi É Gaa Gala Ta Masadai?

Yà ɣɛ tea tɔ gaa . . .

 • ŋani é è ɣìgi zu?

 • ŋada ta é Gala ta?

 • gɔmɛti é Gala ta?

 BAABOI ƔƐ

“Zui mamasadai ɣɛɛ saa ga de maliɣii Gala ná masada. . . . Towaa masadai ɣɛ wɔlɔ-wɔlɔ ta wɔlɔ-wɔlɔ.”Faa wuloai kɛnɛ ma 11:15, Deʋe Niinɛi.

“Yà vaazu ko siɣizu è zunu luu ɣa. Yà dáa zei gaa Ziizɛ. . . . De maliɣii Gala ka sei masa kpɔkpɔgi ɣa.”—Luki 1:31, 32.

NAA MAWULO-NUMAI È ƲAA MA

 • Gɔmɛti ɣa ná tele-bogɛi, gɔmɛtii nii ya ɓɔ è va è wulo ɓɔ́ɔ nu ma.Luki 11:28.

 • Zuu niinɛi zu, seeɓɛ lɛ ɣɛɛ ná. Kuu-zu-nɛɛ nɔ ɣa saa a ɣɛ ná.Faa wuloai kɛnɛ ma 21:3, 4.

 DAA LA ƁƆƆ GAA NII BAABOI BOGA?

Ooi, zaɓu felegɔ ma:

 • Ziizɛ dɛɛni nii Gala ná Masadai vaazu kɛɛzu. Ziizɛ púlu veaitiɛ ɣalaboni gaa te Gala feli gaa ná Masadai va, gaa Gala ziimai ɣɛ zui ma. (Mafiyu 6:9, 10) É dɛɛni po-kɔ̃ɔma zu velei Gala vaazu Gala feliai naa ɣaa wotesu la.

  Naazu é ɣɛni zui ma, Ziizɛ numaa wɔnɔ kuloni, é ta zeeɓɛitiɛ valo, é zɛba é numaa wuziɣi saa yá. (Mafiyu 15:29-38; Jɔ̃ 11:38-44) Ziizɛ faa lamaa ɣɛɛni gaa numaa te kwɛ̃ɛ niitiɛ é vaazu kɛɛzu siɛgi ma é ɣɛɛzu la gaa masa Gala ná Masadai zu.Faa wuloai kɛnɛ ma 11:15.

 • Niitiɛ saa te ɣɛɛzu ŋeteai zu, taa dɛɛzu gaa Gala ná masadai Maa ɓuovɛ saa. Ziizɛ zɛni naa luo é bo gaa kɔɔ ɣaa wɔ, pulu yiɛ loo, naa ɣa ɣɛɛ na zuu ɣaa ɓeli yiɛ wu su. Niitiɛ taa ɣɛ pɛ Gala ná masadai ɔɔvɛ vaazu gaa ziila zui zu.Mafiyu 24:3, 7.

  Da saa wɛlɛzu fai niitiɛ va tiɛ ɣɛ. Naa ma daa zoo de laa la gaa su lɛ saa wozani gaa Gala ná gɔmɛtii va é daa-nɔwɔ wogi niitiɛ kpɛa.

 ƔÍ GAA-ZIƐ NII MA

Ŋeteai ɣa vaazu ɣɛɛzu ɣɛle Gala ná Gɔmɛtii wu?

Yà gaa-zaɣa kɛɛ naa ɣaa wotegi vɛtɛ Baaboi zu. Tɔ MAFIYU 5:5 taa 2 PITE 3:13 zu.