Ɓude è wɛlɛ suʋaitiɛ va

Jehova Na Seeleitiɛ

Zii woi gila siɣi Loma

Ɓɛɛ Ɣa Ɓɔɔ Ná Gaa-ɓai Zui Maazu?

Ɓɛɛ Ɣa Ɓɔɔ Ná Gaa-ɓai Zui Maazu?

È laavɛ la gaa . . .

  • Gala be?

  • nu ɓuse ve?

  • nu ta ɓalaa be?

 BAABOI ƔƐ

“Ŋeteai nii ɣa tuɓo-vele-yowũ nui ná gaa-ɓai yee wu.”​—1 Jɔ̃ 5:19.

“Gala dui wuloni . . . ga é Dɛvele ɣɛɛ liitiɛ zu ŋala-ŋala.”​—1 Jɔ̃ 3:8, Deʋe Niinɛi.

NAA MAWULO-NUMAI È ƲAA MA

Yà kwɛ̃ɛ nii é kɛɛ faa yowũi lamai zui zu.​—Faa wuloai kɛnɛ ma 12:12.

Yà zoo è la gaa nii Baaboi boga gaa ŋeteai ɣa vaazu ʋeli bosu gaa mavagɔ.​—1 Jɔ̃ 2:17.

 DAA LA ƁƆƆ GAA NII BAABOI BOGA?

Ooi, zaɓu saagɔ ma:

  • Seeta ná gaa-ɓai ɣa saa ziitizu kwɛ̃ɛ ma. Jehova daa ɣígi zu gaa gaa-ɓai é Seeta yá zui nii maazu é su ŋala-ŋala. É de ɣitogɛ gaa tɔ vaazu “é nui nii zu ŋala-ŋala saa maɣaa-ɓai zéea, na ɣa ga Dɛvele”, é zɛba é fai pɛ kpɛtɛ Dɛvele kãla-ŋalaga.​—Hiiɓuluitiɛ 2:14.

  • Jehova yée ɓadoga Ziizɛ Kolai va gaa é ɣɛ gaa masa zui maazu. Ziizɛ lɛ vaazu ɣɛɛzu gaa kuu-zu-ɓɔlɔ masa è ɣɛ velei Dɛvelei la, ɔ́ nɔ ɣɛ gaa é ɓɔ́ɔ yiila. Baaboi bogɛ gaa Ziizɛ ɣa kolo vea ɓɔga mɔɔlɛ vea ɣaazu maa wõi zo. Towaa te wulo faa yowũ ɣɛɛ veaitiɛ ya é te wulo wɔnɔ daa-nɔwɔ wogi zu.​—Psalm 72:13, 14, NW.

  • Gala lɛ zɛɛ woga. Nii ɣa Baaboi boga: “Ɛ́ lɛ zolowoga ga Gala goo ɣɛ . . . ga zɛɛ.” (Hiiɓuluitiɛ 6:18) Jehova ɣa de ɣitona, kulovɛ nɔ saa è ɣɛ é kɛɛ. (Isaiah 55:10, 11, NW) “Zui nii zu masagi ɣa sa ya ɓɛ.”​—Jɔ̃ 12:31

 ƔÍ GAA-ZIƐ NII MA

Ŋeteai ɣa vaazu ɣɛɛzu ɣɛle ani ta zui mamasagi wulona ná?

Yà gaa-zaɣa kɛɛ naa ɣaa wotegi vɛtɛ Baaboi zu. Tɔ PSALM 37:10, 11, New World Translation (NW) taa FAA WULOAI KƐNƐ MA 21:3, 4 zu.