Ɓude è wɛlɛ suʋaitiɛ va

Jehova Na Seeleitiɛ

Zii woi gila siɣi Loma

Gɛ lɛ kɔlɔ-laɣai vɛtɛsu è gaa-ziɛzu.

Ge wõini è Li wulu tɔɔ-zeizuvɛ ga ʋãga-wɔlɔi ma ɔɔ è kpado na wɔwɔwuvɛ ɣelei ta va.

Kɔlɔitiɛ Ge Dɛɛzu

Wɛlɛ maniinɛitiɛ va ge dɛɛzu.

Faa Wɛ̃ɛ É Vile Jehova Na Seeleitiɛ Va

Faa lamaa maa woli é vile ge va. Ya zoo è kwɛ̃ɛ vɛ ga wũi na ɔɔ velei ya ge maa zɔlɔ wo da. Ge ɣaa-zaɣa kɛ ɓalaa ga è Gala Kɔlɔi maa woli fɔɔnɛ ʋee lɛ ba.