Ɓude è wɛlɛ suʋaitiɛ va

Jehova Na Seeleitiɛ

Zii woi gila siɣi Loma

Zɛɓɛɛ Ga Kɛ Kĩidɔ̃ Hɔɔgi La?

Zɛɓɛɛ Ga Kɛ Kĩidɔ̃ Hɔɔgi La?

Ɣaazu ziɛ ɓɔɔ Kĩidɔ̃ Hɔɔgi wu.