Ɓude è wɛlɛ suʋaitiɛ va

Jehova Na Seeleitiɛ

Zii woi gila siɣi Loma

Jehova Na Seeleitiɛ Ta Ɣaalɛ-baitiɛ

Faa wɛ̃ɛ é vile ga ɣaalɛ-baitiɛ va. Gaalɛ-bai ta ɣaa-ziɛ è woba.

Na Ta Ɣaa-ziɛ È Woba

Zɛɓɛɛ Ya Ɣɛ Ga Ɣaalɛ-baitiɛ Zu?

Jehova Na Seeleitiɛ ta ɣaalɛ ba na zeizu ɣɛ fele dɔwɔi zu. (Hiiɓuluitiɛ 10:24, 25) Gaalɛ-bai niitiɛ ta nu pɛ faa ma. Ga Baaboi maa woli na, tiɛ wɔnɔ dɛ ga giɛ velei ga ziɛ la ga maɣalabogitiɛ.

È ɣɛ velei ta kɛɛ la kɔlɔ vɛlɛ wu, siɛ ka na nu pɛ ka zoo é yɛpɛ gaalɛ-bai zu. Ga tɔɔ-zei ge daa wulo ga gui ɓɔga Gala felia.

Ani ɓalaa ɛ̀ lɛ ga Jehova Na Seeleitiɛ te ta, ya va ta ɣaalɛ-baitiɛ zu. Ga nu pɛ tilisu ga te va na. Ani ya vaana na, tɛ lɛ è ɣaa-zaɣa kɛɛ naʋolo ʋa ma.