Ɓude è wɛlɛ suʋaitiɛ va

Jehova Na Seeleitiɛ

Zii woi gila siɣi Loma

Zɛɓɛɛ É Kɛɛ Maa Nɛɛ È Baaboi Maa Woli?—Mawoozagi

Zɛɓɛɛ É Kɛɛ Maa Nɛɛ È Baaboi Maa Woli?—Mawoozagi

Baaboi maa woli e ɓɔ yiɛ e gaa-zaɣa kɛɛ ɓigiitiɛ ɣa wotegi wɛ̃ɛ.