Ɓude è wɛlɛ suʋaitiɛ va

Jehova Na Seeleitiɛ

Zii woi gila siɣi Loma

Zɛɓɛɛ É Kɛɛ Maa Nɛɛ È Baaboi Maa Woli?—Mawoozagi

Baaboi ɣa gaa-zaɣa kɛɛ ɓigiitiɛ ɣaa wotesu nu lamaa vɛ zui wɔlɔ-kɔlɔ ma ɣaali. È wini è ɣɛ ga te ta?

Ya Baaboi Maa Woli Ɣɛle?

Zui wɔlɔ kɔlɔ ma ɣaali, numaa te faa wɛ̃ni é vile Jehova Na seeleitiɛ ta Gala Kɔlɔ maa woli ʋai va. Fɔɔnɛ ʋee lɛ ba. Wɛlɛ velei va ta kɛɛ la.

Zɛɓɛɛ Ga Kɛ Kĩidɔ̃ Hɔɔgi La?

Ɣaazu ziɛ ɓɔɔ Kĩidɔ̃ Hɔɔgi wu.

Gé Ɣaa-zaɣa kɛ gaa è Baaboi Maa Woli

Baaboi maa woli ŋadavɛ taa siɛgi ma solowogɛi è ʋaa ma.

Jehova Na Seeleitiɛ Ta Ɣaalɛ-baitiɛ

Ga ɣaa-lɛ-bai ɣɛɛzuvɛ Wɛ̃ɛ. Ga Ɣala feli velei wɛ̃ɛ.

Faa Ɓigiitiɛ Wɛ̃ɛ É Vile Ge Va Zui Wɔlɔ-kɔlɔ Ma Ɣaali

  • 240—Zuitiɛ Jehova Na Seeleitiɛ ta Gala feliai ɣɛ su

  • 8,579,909—Jehova Na Seeleitiɛ

  • 10,079,709—Numaitiɛ te Gala Kɔlɔi maa wolizu fɔɔnɛ ʋee lɛ ba

  • 20,329,317—Numaitiɛ te ɣaalɛni ba ga te ɣigi yɛ Ziizɛ zaa ʋai zu

  • 119,954—Kuuwuitiɛ