ຂ້າມໄປທີ່ເນື້ອໃນ

ຂ້າມໄປທີ່ເມນູຮອງ

ພະຍານພະເຢໂຫວາ

ລາວ

ວຽກ​ຮັບໃຊ້​ພະເຈົ້າ

ວຽກ​ຮັບໃຊ້​ພະເຈົ້າ ບອກ​ໃຫ້​ເຮົາ​ຮູ້​ລາຍ​ລະອຽດ​ການ​ປະຊຸມ​ຂອງ​ພະຍານ​ພະ​ເຢໂຫວາ​ດັ່ງ​ຕໍ່​ໄປ​ນີ້: ການ​ສຶກສາ​ພະ​ຄຳພີ​ປະຈຳ​ປະຊາຄົມ ໂຮງ​ຮຽນ​ເພື່ອ​ການ​ຮັບໃຊ້​ຕາມ​ລະບອບ​ການ​ຂອງ​ພະເຈົ້າ ແລະ​ການ​ປະຊຸມ​ເພື່ອ​ການ​ຮັບໃຊ້.

ໝາຍ​ເຫດ: ບາງ​ບົດ​ຄວາມ​ໃນ​ອິນເຕີເນັດ​ອາດ​ແຕກຕ່າງ​ຈາກ​ສະບັບ​ທີ່​ພິມ​ອອກ

 

ຮູບແບບ
Grid
List

ວຽກຮັບໃຊ້ພະເຈົ້າ

December 2015

ວຽກຮັບໃຊ້ພະເຈົ້າ

November 2015

ວຽກຮັບໃຊ້ພະເຈົ້າ

October 2015

ວຽກຮັບໃຊ້ພະເຈົ້າ

September 2015

ວຽກຮັບໃຊ້ພະເຈົ້າ

August 2015

ວຽກຮັບໃຊ້ພະເຈົ້າ

July 2015

ວຽກຮັບໃຊ້ພະເຈົ້າ

June 2015

ວຽກຮັບໃຊ້ພະເຈົ້າ

May 2015

ວຽກຮັບໃຊ້ພະເຈົ້າ

April 2015

ວຽກຮັບໃຊ້ພະເຈົ້າ

March 2015

ວຽກຮັບໃຊ້ພະເຈົ້າ

February 2015

ວຽກຮັບໃຊ້ພະເຈົ້າ

January 2015