ຂ້າມໄປທີ່ເນື້ອໃນ

ຂ້າມໄປທີ່ເມນູຮອງ

ຂ້າມໄປທີ່ສາລະບານ

ພະຍານພະເຢໂຫວາ

ລາວ

ຫໍສັງເກດການສະບັບສຶກສາ ທັນວາ 2015

ສະບັບນີ້ມີບົດຄວາມສຶກສາສຳລັບວັນທີ 1 ເຖິງ 28 ກຸມພາ 2016.

ພະເຢໂຫວາເປັນພະເຈົ້າທີ່ມີການສື່ສານ

ພະເຈົ້າໃຊ້ພາສາທີ່ຫຼາກຫຼາຍຂອງມະນຸດທີ່ຈະສື່ສານຄວາມຄິດຂອງພະອົງເພື່ອສອນເຮົາເລື່ອງຄວາມຈິງທີ່ເລິກເຊິ່ງ.

ການແປພະຄຳຂອງພະເຈົ້າທີ່ຈະແຈ້ງແລະເຂົ້າໃຈງ່າຍ

ສາມຫຼັກການສຳຄັນທີ່ຊີ້ນຳຄະນະກຳມະການການແປຄຳພີໄບເບິນ

ສະແດງຄວາມຮູ້ຄຸນຄ່າສຳລັບຄວາມເອື້ອເຟື້ອຂອງພະເຢໂຫວາ

ຄຳພີໄບເບິນຊີ້ໃຫ້ເຫັນທັງແຮງກະຕຸ້ນທີ່ຖືກຕ້ອງແລະບໍ່ຖືກຕ້ອງໃນການໃຫ້ເວລາ ເຫື່ອແຮງ ແລະຊັບສິນຂອງເຮົາ.

ໃຊ້ອຳນາດຂອງລີ້ນໃນທາງທີ່ເໝາະສົມ

ຕົວຢ່າງຂອງພະເຍຊູຊ່ວຍເຈົ້າແນວໃດໃຫ້ຮູ້ວ່າຈະເວົ້າເມື່ອໃດ ເວົ້າສິ່ງໃດ ແລະເວົ້າແນວໃດ?

ພະເຢໂຫວາຈະຄໍ້າຈູນເຈົ້າ

ເຮົາຄວນມີທັດສະນະແນວໃດຕໍ່ຄວາມເຈັບປ່ວຍ ແລະເຮົາຄວນເຮັດຫຍັງກ່ຽວກັບຄວາມເຈັບປ່ວຍນັ້ນ?

ເລື່ອງຊີວິດຈິງ

ຂ້ອຍພົບສັນຕິສຸກກັບພະເຈົ້າແລະກັບແມ່ຂອງຂ້ອຍ

ເມື່ອມິຊິໂຢ ກູມາກາຍ ເຊົານະມັດສະການບັນພະບຸລຸດແລະນັ້ນກໍ່ໃຫ້ເກີດມີຄວາມແຕກແຍກກັບແມ່ຂອງລາວ. ມິຊິໂຢສາມາດສ້າງສັນຕິສຸກໄດ້ແນວໃດ?