ຂ້າມໄປທີ່ເນື້ອໃນ

ຂ້າມໄປທີ່ເມນູຮອງ

ຂ້າມໄປທີ່ສາລະບານ

ພະຍານພະເຢໂຫວາ

ລາວ

ຫໍສັງເກດການສະບັບສຶກສາ ກັນຍາ 2015

ສະບັບນີ້ມີບົດຄວາມສຶກສາສຳລັບວັນທີ 26 ຕຸລາ ເຖິງ 29 ພະຈິກ 2015

ເຈົ້າກຳລັງເຕີບໂຕສູ່ຄວາມເປັນຜູ້ໃຫຍ່ເຕັມທີແບບພະຄລິດບໍ

ບໍ່ວ່າເຮົາຈະຮັບໃຊ້ພະເຢໂຫວາມາດົນປານໃດແລ້ວກໍຕາມ ເຮົາສາມາດກ້າວໜ້າຕໍ່ໆໄປໃນເລື່ອງຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບພະເຢໂຫວາ.

ສະຕິຮູ້ສຶກຜິດຊອບຂອງເຈົ້າເປັນສິ່ງຊີ້ນຳທີ່ໄວ້ໃຈໄດ້ບໍ

ໃຫ້ເບິ່ງວ່າສະຕິຮູ້ສຶກຜິດຊອບສາມາດຊ່ວຍເຈົ້າແນວໃດໃຫ້ຕັດສິນໃຈຢ່າງສຸຂຸມໃນເລື່ອງການປິ່ນປົວສຸຂະພາບ ການພັກຜ່ອນຢ່ອນອາລົມ ແລະການປະກາດ.

“ຈົ່ງ . . . ຢັ້ງຢືນໃນຄວາມເຊື່ອ”

ເຮົາໄດ້ບົດຮຽນຫຍັງກ່ຽວກັບເລື່ອງຄວາມເຊື່ອຈາກປະສົບການຂອງເປໂຕທີ່ຈະຍ່າງຢູ່ເທິງໜ້ານໍ້າ.

ພະເຢໂຫວາສະແດງຄວາມຮັກຕໍ່ຜູ້ຄົນໂດຍວິທີໃດແດ່

ເຈົ້າຮູ້ສຶກວ່າເປັນເລື່ອງຍາກບໍທີ່ຈະເຂົ້າໃຈແລະຍອມຮັບວ່າພະເຢໂຫວາຮັກເຈົ້າ.

ເຮົາສາມາດສະແດງໃຫ້ເຫັນໂດຍວິທີໃດວ່າເຮົາຮັກພະເຢໂຫວາ?

ບໍ່ແມ່ນມີແຕ່ຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢູ່ນຳ.