ຂ້າມໄປທີ່ເນື້ອໃນ

ຂ້າມໄປທີ່ເມນູຮອງ

ຂ້າມໄປທີ່ສາລະບານ

ພະຍານພະເຢໂຫວາ

ລາວ

ຫໍສັງເກດການສະບັບສຶກສາ ພຶດສະພາ 2015

ສະບັບນີ້ມີບົດຄວາມສຶກສາສຳລັບວັນທີ 29 ມິຖຸນາ ຫາ 26 ກໍລະກົດ 2015.

ລະວັງໃຫ້ດີ—ຊາຕານຢາກກັດກິນເຮົາ!

ລັກສະນະພິເສດສາມຢ່າງຂອງຊາຕານເຮັດໃຫ້ມັນເປັນສັດຕູທີ່ເປັນອັນຕະລາຍເປັນພິເສດ.

ເຮົາສາມາດຕໍ່ສູ້ຊາຕານ—ແລະເອົາຊະນະມັນໄດ້!

ເຮົາຈະສາມາດຫຼີກລ່ຽງບ້ວງແຮ້ວຂອງຊາຕານໃນເລື່ອງຄວາມຍິ່ງ ການນິຍົມວັດຖຸ ແລະການເຮັດຜິດສິນລະທຳທາງເພດໄດ້ແນວໃດ?

ເຂົາເຈົ້າ ‘ເບິ່ງເຫັນ’ ສິ່ງຕ່າງໆທີ່ພະເຢໂຫວາສັນຍາໄວ້

ຊາຍຍິງທີ່ສັດຊື່ໃນສະໄໝກ່ອນວາງຕົວຢ່າງທີ່ດີໃນເລື່ອງການນຶກພາບກ່ຽວກັບພະພອນຕ່າງໆໃນອະນາຄົດ.

ຮຽນແບບພະເຢໂຫວາຜູ້ທີ່ສັນຍາເລື່ອງຊີວິດຕະຫຼອດໄປ

ເຮົາສາມາດເຂົ້າໃຈແທ້ໆບໍກ່ຽວກັບສະພາບການທີ່ເຮົາເອງບໍ່ເຄີຍປະສົບດ້ວຍຕົວເອງ?

ຄຳຖາມຈາກຜູ້ອ່ານ

ໃຜຄືໂຄກແຫ່ງມາໂຄກທີ່ກ່າວເຖິງໃນພະທຳເອເຊກຽນ?

ເປັນຫຍັງການຕັດສຳພັນຈຶ່ງເປັນການຈັດຕຽມທີ່ສະແດງເຖິງຄວາມຮັກ?

ເປັນໄປໄດ້ແນວໃດທີ່ບາງສິ່ງເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເຈັບປວດຫຼາຍ ແຕ່ທີ່ຈິງແລ້ວເປັນຜົນດີສຳລັບທຸກຄົນ?