ຂ້າມໄປທີ່ເນື້ອໃນ

ຂ້າມໄປທີ່ເມນູຮອງ

ຂ້າມໄປທີ່ສາລະບານ

ພະຍານພະເຢໂຫວາ

ລາວ

ຫໍສັງເກດການສະບັບສຶກສາ ພຶດສະພາ 2017

ຫໍສັງເກດການ​ສະບັບ​ນີ້​ມີ​ບົດ​ຄວາມ​ສຶກສາ​ສຳລັບ​ວັນ​ທີ 3-30 ກໍລະກົດ 2017.

ຊ່ວຍ “ຄົນ​ຕ່າງ​ຊາດ” ໃຫ້ “ນະມັດສະການ​ພະ​ເຢໂຫວາ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ຍິນດີ”

ເຮັດ​ແນວ​ໃດ​ຈຶ່ງ​ຈະ​ໄດ້​ຜົນ​ດີ​ເມື່ອ​ປະກາດ​ຂ່າວ​ດີ​ໃຫ້​ຜູ້​ລີ້​ໄພ​ທີ່​ຍັງ​ບໍ່​ຮູ້ຈັກ​ພະ​ເຢໂຫວາ?

ຊ່ວຍ​ລູກ​ຂອງ “ຄົນ​ຕ່າງ​ຊາດ”

ຖ້າ​ເຈົ້າ​ເປັນ​ຄົນ​ອົບພະຍົບ ເຈົ້າ​ຈະ​ເຮັດ​ແນວ​ໃດ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ລູກ​ມີ​ໂອກາດ​ທີ່​ດີ​ທີ່​ສຸດ​ໃນ​ການ​ຮຽນ​ຮູ້​ທີ່​ຈະ​ຮັກ​ພະ​ເຢໂຫວາ? ຄົນ​ອື່ນ​ຈະ​ຊ່ວຍ​ໄດ້​ແນວ​ໃດ?

ຢ່າ​ໃຫ້​ຄວາມ​ຮັກ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ເຢັນ​ລົງ

ຄລິດສະຕຽນ​ບາງ​ຄົນ​ໃນ​ສະຕະວັດ​ທຳອິດ​ໄດ້​ຖິ້ມ​ຄວາມ​ຮັກ​ທີ່​ມີ​ໃນ​ຕອນ​ທຳອິດ. ແມ່ນ​ຫຍັງ​ຈະ​ຊ່ວຍ​ເຮົາ​ໃຫ້​ຮັກສາ​ຄວາມ​ຮັກ​ທີ່​ມີ​ຕໍ່​ພະ​ເຢໂຫວາ​ໃຫ້​ໝັ້ນ​ຄົງ​ສະເໝີ?

ເຈົ້າ​ຮັກ​ເຮົາ​ຫຼາຍ​ກວ່າ​ສິ່ງ​ທັງ​ຫຼາຍ​ນີ້​ບໍ?

ພະ​ເຍຊູ​ສອນ​ບົດຮຽນ​ຢ່າງ​ໜຶ່ງ​ທີ່​ມີ​ຄ່າ​ໃຫ້​ຊີໂມນ​ເປໂຕ​ເລື່ອງ​ການ​ຈັດ​ອັນ​ດັບ​ຄວາມ​ສຳຄັນ​ໃນ​ຊີວິດ. ເຮົາ​ຈະ​ນຳ​ໃຊ້​ບົດຮຽນ​ແບບ​ດຽວ​ກັນ​ນັ້ນ​ແນວ​ໃດ​ໃນ​ທຸກ​ມື​ນີ້?

ໃຊ້​ຊີວິດ​ຮຽບ​ງ່າຍ​ພາ​ໃຫ້​ມີ​ຄວາມ​ສຸກ​ແທ້

ອັນ​ໃດ​ກະຕຸ້ນ​ຜົວ​ເມຍ​ຄູ່​ໜຶ່ງ​ໃຫ້​ໃຊ້​ຊີວິດ​ທີ່​ຮຽບ​ງ່າຍ? ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ເຮັດ​ແບບ​ນັ້ນ​ແນວ​ໃດ? ເປັນ​ຫຍັງ​ການ​ຕັດສິນ​ໃຈ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ເຮັດ​ໃຫ້​ມີ​ຄວາມ​ສຸກ?

ເລື່ອງຊີວິດຈິງ

ເຖິງ​ວ່າ​ຫູ​ໜວກ​ແຕ່​ຂ້ອຍ​ກໍ​ສອນ​ຄົນ​ອື່ນ​ໄດ້

ວອນ​ເຕີມ​າກ​ກິນ​ຫູ​ໜວກ ແຕ່​ລາວ​ກໍ​ມີ​ຄວາມ​ສຸກ ແລະ​ມີ​ລາງວັນ​ຊີວິດ​ໃນ​ການ​ຮັບໃຊ້​ພະ​ເຢໂຫວາ​ພະເຈົ້າ.