ຂ້າມໄປທີ່ເນື້ອໃນ

ຂ້າມໄປທີ່ເມນູຮອງ

ຂ້າມໄປທີ່ສາລະບານ

ພະຍານພະເຢໂຫວາ

ລາວ

ຫໍສັງເກດການສະບັບສຶກສາ ມິຖຸນາ 2016

ບົດຄວາມສຶກສາສຳລັບ 1-28 ສິງຫາ 2016.

ການຮູ້ຄຸນຄ່າພະເຢໂຫວາຜູ້ທີ່ເປັນຊ່າງປັ້ນພວກເຮົາ

ພະເຢໂຫວາເລືອກແນວໃດສຳລັບຄົນທີ່ພະອົງຈະປັ້ນ? ເປັນຫຍັງພະອົງຈຶ່ງປັ້ນເຂົາເຈົ້າ? ພະອົງປັ້ນເຂົາເຈົ້າໂດຍວິທີໃດ?

ເຈົ້າຍອມໃຫ້ຊ່າງປັ້ນຜູ້ຍິ່ງໃຫຍ່ປັ້ນເຈົ້າບໍ?

ນິດໄສແບບໃດແດ່ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເຈົ້າເປັນສິ່ງທີ່ອ່ອນໃນມືຂອງພະເຈົ້າ?

‘ພະເຢໂຫວາເປັນພະເຈົ້າຂອງພວກເຮົາ ແລະພະເຢໂຫວາພຽງອົງດຽວເທົ່ານັ້ນ’

ໃນຄວາມໝາຍໃດທີ່ພະເຢໂຫວາແມ່ນ “ພຽງອົງດຽວເທົ່ານັ້ນ” ແລະເມື່ອເປັນເຊັ່ນນັ້ນເຮົາຈະນະມັດສະການພະອົງໄດ້ແນວໃດ?

ຢ່າໃຫ້ຂໍ້ບົກພ່ອງຂອງຄົນອື່ນເຮັດໃຫ້ເຈົ້າສະດຸດ

ໃນສະໄໝກ່ອນ ຜູ້ຮັບໃຊ້ທີ່ສັດຊື່ຂອງພະເຈົ້າເຮັດຫຼືເວົ້າໃນສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ຄົນອື່ນເສຍໃຈ. ເຮົາສາມາດຮຽນຮູ້ຫຍັງຈາກຕົວຢ່າງເຫຼົ່ານີ້ທີ່ຢູ່ໃນຄຳພີໄບເບິນ?

ຄຸນລັກສະນະທີ່ດີແບບພະເຈົ້າມີຄ່າຫຼາຍກວ່າເພັດ

ການເປັນເຈົ້າຂອງຄຸນລັກສະນະນີ້ເປັນການປະສົບຜົນສຳເລັດທີ່ລໍ້າຄ່າ.

ຄຳຖາມຈາກຜູ້ອ່ານ

ໃນນິມິດຂອງເອເຊກຽນ ຜູ້ຊາຍຄົນໜຶ່ງທີ່ມີກ່ອງນໍ້າໝຶກຂອງເລຂານຸການແລະຜູ້ຊາຍຫົກຄົນທີ່ຖືເຄື່ອງອາວຸດທຸບທຳລາຍ ຄົນເຫຼົ່ານັ້ນໝາຍເຖິງໃຜ?