ຂ້າມໄປທີ່ເນື້ອໃນ

ຂ້າມໄປທີ່ເມນູຮອງ

ຂ້າມໄປທີ່ສາລະບານ

ພະຍານພະເຢໂຫວາ

ລາວ

ຫໍສັງເກດການສະບັບສຶກສາ ພະຈິກ 2017

ຫໍສັງເກດການສະບັບນີ້ມີບົດຄວາມສຶກສາສຳລັບວັນທີ 25 ທັນວາ 2017 ເຖິງ 28 ມັງກອນ 2018

ໃຫ້ຮ້ອງເພງດ້ວຍຄວາມຍິນດີ!

ຖ້າເຈົ້າຮູ້ສຶກວ່າອາຍເມື່ອຮ້ອງເພງຮ່ວມກັບພີ່ນ້ອງໃນຫໍປະຊຸມ ເຈົ້າຈະເອົາຊະນະຄວາມຮູ້ສຶກນີ້ແລະໃຊ້ສຽງຂອງເຈົ້າເພື່ອສັນລະເສີນພະເຢໂຫວາໄດ້ແນວໃດ

ເຈົ້າປົງໃຈໃນພະເຢໂຫວາແລະໃຫ້ພະອົງເປັນບ່ອນລີ້ໄພຂອງເຈົ້າບໍ?

ການຈັດກຽມເລື່ອງເມືອງລີ້ໄພໃນອິດສະລາແອນບູຮານສອນ ເຮົາກ່ຽວກັບການໃຫ້ອະໄພຂອງພະເຈົ້າ.

ຮຽນແບບຄວາມຍຸຕິທຳແລະຄວາມເມດຕາຂອງພະເຢໂຫວາ

ການຈັດກຽມເລື່ອງເມືອງລີ້ໄພບອກໃຫ້ຮູ້ເຖິງຄວາມເມດຕາຂອງພະເຢໂຫວາແນວໃດ? ເມືອງລີ້ໄພສອນເຮົາແນວໃດກ່ຽວກັບວິທີທີ່ພະອົງເບິ່ງຊີວິດ? ເມືອງລີ້ໄພສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຄວາມເມດຕາທີ່ສົມບູນແບບຂອງພະອົງແນວໃດ?

ປະຕິເສດຄວາມຄິດແບບຄົນທົ່ວໄປໃນໂລກ

ເຮົາທຸກຄົນຕ້ອງປ້ອງກັນຄວາມຄິດທີ່ເປັນທີ່ນິຍົມເພື່ອຈະບໍ່ທຳລາຍຄວາມເຊື່ອຂອງເຮົາ. ໃຫ້ພິຈາລະນາ 5 ຄວາມຄິດຂອງຄົນທົ່ວໄປໃນໂລກ.

ຢ່າໃຫ້ສິ່ງໃດກໍຕາມມາເຮັດໃຫ້ເຈົ້າພາດລາງວັນ

ຫຼັງຈາກໂປໂລເຕືອນພີ່ນ້ອງໃຫ້ຄິດເຖິງຄວາມຫວັງທີ່ດີເລີດແລ້ວ ລາວກໍໃຫ້ຄຳເຕືອນດ້ວຍຄວາມຮັກ.