ຂ້າມໄປທີ່ເນື້ອໃນ

ຂ້າມໄປທີ່ເມນູຮອງ

ພະຍານພະເຢໂຫວາ

ລາວ

ໃບ​ລາຍ​ການ​ປະຊຸມ​ພາກ​ປີ 2017

ທາງເລືອກດາວໂຫຼດ

ເບິ່ງຂໍ້ມູນຕື່ມ

ໃຜ​ກຳລັງ​ເຮັດ​ຕາມ​ໃຈ​ປະສົງ​ຂອງ​ພະ​ເຢໂຫວາ​ໃນ​ທຸກ​ມື້​ນີ້?

ເປັນ​ຫຍັງ​ເຮົາ​ຈຶ່ງ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ການ​ປະຊຸມ​ໃຫຍ່?

ປີ​ລະ​ສາມ​ຄັ້ງ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ພົບ​ກັນ​ໃນ​ໂອກາດ​ພິເສດ​ແບບ​ນີ້. ທ່ານ​ຈະ​ໄດ້​ປະໂຫຍດ​ຈາກ​ການ​ພົບ​ປະກັນ​ແບບ​ນີ້?