ຂ້າມໄປທີ່ເນື້ອໃນ

ຂ້າມໄປທີ່ເມນູຮອງ

ຂ້າມໄປທີ່ສາລະບານ

ພະຍານພະເຢໂຫວາ

ລາວ

ໃຜກຳລັງເຮັດຕາມໃຈປະສົງຂອງພະເຢໂຫວາໃນທຸກມື້ນີ້?

ພະຍານພະເຢໂຫວາມີຢູ່ທົ່ວໂລກ ເຊິ່ງມາຈາກຫຼາຍຫຼາຍເຊື້ອຊາດແລະວັດທະນະທຳ. ແມ່ນຫຍັງທີ່ນຳເອົາກຸ່ມຄົນທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃຫ້ມາຢູ່ຮ່ວມກັນ?

ອັນໃດຄືໃຈປະສົງຂອງພະເຈົ້າ?

ພະເຈົ້າຕ້ອງການໃຫ້ໃຈປະສົງຂອງພະອົງເປັນທີ່ຮູ້ຈັກຕະຫຼອດທົ່ວໂລກ. ອັນໃດຄືໃຈປະສົງນັ້ນ ແລະໃຜທີ່ສອນຄົນອື່ນກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້?

ພະຍານພະເຢໂຫວາເປັນຄົນແບບໃດ?

ທ່ານຮູ້ຈັກພະຍານພະເຢໂຫວາຈັກຄົນ? ທ່ານຮູ້ຫຍັງແທ້ໆກ່ຽວກັບພວກເຮົາ?

ເປັນຫຍັງພວກເຮົາຈຶ່ງຖືກເອີ້ນວ່າພະຍານພະເຢໂຫວາ?

ພວກເຮົາຮັບເອົາຊື່ນີ້ດ້ວຍເຫດຜົນ 3 ຢ່າງ

ຄວາມຈິງໃນຄຳພີໄບເບິນຖືກຄົ້ນພົບຄືນໂດຍວິທີໃດ?

ພວກເຮົາໝັ້ນໃຈໄດ້ແນວໃດວ່າພວກເຮົາມີຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງຖືກຕ້ອງໃນສິ່ງທີ່ຄຳພີໄບເບິນສອນ?

ເປັນຫຍັງຈຶ່ງຈັດພິມຄຳພີໄບເບິນສະບັບທີ່ມີຊື່ແປວ່າສະບັບແປໂລກໃໝ່?

ສິ່ງໃດເຮັດໃຫ້ການແປພະຄຳຂອງພະເຈົ້າເດັ່ນເປັນພິເສດ?

ທ່ານຈະສຳຜັດກັບຫຍັງແດ່ຢູ່ທີ່ການປະຊຸມຄລິດສະຕຽນ?

ເຮົາມາຮ່ວມກັນເພື່ອສຶກສາຂໍ້ພະຄຳພີແລະໜູນໃຈກັນແລະກັນ. ທ່ານຈະໄດ້ຮັບການຕ້ອນຮັບຢ່າງອົບອຸ່ນ

ເປັນຫຍັງການຄົບຫາກັບເພື່ອນຄລິດສະຕຽນຈຶ່ງເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ເຮົາ?

ຄຳຂອງພະເຈົ້າເສີມສ້າງມິດຕະພາບແບບຄລິດສະຕຽນ. ໃຫ້ຊອກຮູ້ວິທີທີ່ໄດ້ຄວາມສຸກຈາກການມີມິດຕະພາບເຊັ່ນນັ້ນ

ການປະຊຸມຂອງພວກເຮົາເປັນແນວໃດ?

ທ່ານແປກໃຈບໍທີ່ເຫັນການດຳເນີນການທີ່ການປະຊຸມຂອງເຮົາ? ທ່ານຈະປະທັບໃຈໃນລະບົບການສຶກສາຄຳພີໄບເບິນຢ່າງມີຄຸນນະພາບເຊິ່ງທ່ານຈະໄດ້ຮັບຈາກທີ່ນີ້.

ເປັນຫຍັງເຮົາຈຶ່ງແຕ່ງຕົວດີສຳລັບການປະຊຸມ?

ເປັນຫຍັງພະເຈົ້າຖືວ່າການແຕ່ງກາຍຂອງເຮົາເປັນເລື່ອງສຳຄັນ? ໃຫ້ຮຽນຮູ້ຫຼັກການໃດໃນຄຳພີໄບເບິນທີ່ຊີ້ນຳເຮົາໃນການເລືອກເຄື່ອງນຸ່ງແລະການແຕ່ງຕົວ

ຈະກຽມສຳລັບການປະຊຸມຕ່າງໆໃຫ້ດີທີ່ສຸດໂດຍວິທີໃດ?

ການກຽມຕົວລ່ວງໜ້າສຳລັບການປະຊຸມຈະຊ່ວຍທ່ານໃຫ້ໄດ້ຮັບປະໂຫຍດຢ່າງເຕັມທີຈາກການປະຊຸມ

ການນະມັດສະການປະຈຳຄອບຄົວແມ່ນຫຍັງ?

ການເຮັດແບບນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ໃກ້ຊິດກັບພະເຈົ້າຫຼາຍຂຶ້ນແລະກໍ່ໃຫ້ສາຍໃຍຂອງຄອບຄົວແໜ້ນແຟ້ນ

ເປັນຫຍັງເຮົາຈຶ່ງເຂົ້າຮ່ວມການປະຊຸມໃຫຍ່?

ປີລະສາມຄັ້ງທີ່ພວກເຮົາພົບກັນໃນໂອກາດພິເສດແບບນີ້. ທ່ານຈະໄດ້ປະໂຫຍດຈາກການພົບປະກັນແບບນີ້?

ມີການຈັດວຽກງານການປະກາດເລື່ອງລາຊະອານາຈັກແນວໃດ?

ພະເຍຊູໄດ້ວາງແບບຢ່າງໃນການປະກາດໃຫ້ກັບພວກເຮົາຕອນທີ່ພະອົງຢູ່ເທິງແຜ່ນດິນໂລກ. ວິທີການເານັ້ນມີຫຍັງແດ່?

ໄພໂອເນຍແມ່ນຫຍັງ?

ແຕ່ລະເດືອນພະຍານໃຊ້ເວລາ 30 50 ຊົ່ວໂມງຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນໃນການປະກາດ. ສິ່ງໃດກະຕຸ້ນເຂົາເຈົ້າ?

ມີໂຮງຮຽນໃດແດ່ທີ່ເປີດໄວ້ສຳລັບຜູ້ທີ່ເປັນໄພໂອເນຍ?

ມີການຝຶກອົບຮົມທີ່ພິເສດແບບໃດເຊິ່ງຈັດໄວ້ສຳລັບຜູ້ທີ່ໄດ້ອຸທິດຕົວໄວ້ເພື່ອການປະກາດເລື່ອງລາຊະອານາຈັກຂອງພະເຈົ້າແບບເຕັມເວລາ?

ຜູ້ເຖົ້າແກ່ຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຄົມແນວໃດ?

ຜູ້ເຖົ້າແກ່ເານີ້ເປັນຜູ້ອາວຸໂສທາງຝ່າຍວິນຍານແລະນຳໜ້າໃນປະຊາຄົມ. ເຂົາເຈົ້າເຮັດຫຍັງແດ່ເພື່ອຊ່ວຍພີ່ນ້ອງ?

ຜູ້ຊ່ວຍງານຮັບໃຊ້ມີໜ້າທີ່ຫຍັງ?

ຜູ້ຊ່ວຍງານຮັບໃຊ້ຊ່ວຍປະຊາຄົມໃຫ້ດຳເນີນການແບບບໍ່ຂ້ອງຄາ? ໃຫ້ຊອກຮູ້ຕື່ມອີກກ່ຽວກັບວິທີທີ່ວຽກງານຂອງເຂົາເຈົ້າເປັນປະໂຫຍດສຳລັບຜູ້ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ

ຜູ້ດູແລໝວດຊ່ວຍເຫຼືອເຮົາແນວໃດ?

ຜູ້ດູແລໝວດໄປຢ້ຽມຢາມປະຊາຄົມຕ່າງໆເພື່ອຈຸດປະສົງຫຍັງ? ເຮົາຈະໄດ້ຮັບປະໂຫຍດຈາກການຢ້ຽມຢາມຂອງເຂົາເຈົ້າແນວໃດ?

ເຮົາຊ່ວຍພີ່ນ້ອງຂອງເຮົາແນວໃດໃນຍາມຍາກລຳບາກ?

ເມື່ອຖືກໄພພິບັດທີ່ຮ້າຍແຮງ ພະຍານພະເຢໂຫວາຈັດຕຽມການຊ່ວຍເຫຼືອຢ່າງໄວວາເພື່ອບັນເທົາທຸກໃຫ້ກັບພີ່ນ້ອງຮ່ວມຄວາມເຊື່ອທີ່ປະສົບໄພ. ຊ່ວຍເຫຼືອໃນທາງໃດແດ່

ໃຜເປັນຂ້າໃຊ້ທີ່ສັດຊື່ແລະສຸຂຸມ?

ພະເຍຊູສັນຍາວ່າຈະແຕ່ງຕັ້ງຂ້າໃຊ້ໃຫ້ແຈກຢາຍຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບພະເຢໂຫວາຕາມເວລາ. ຈະເຮັດແນວໃດ?

ຄະນະກຳມະການປົກຄອງເຮັດວຽກແນວໃດໃນທຸກມື້ນີ້

ກຸ່ມຜູ້ເຖົ້າແກ່ແລະອັກຄະສາວົກໃນສະຕະວັດທຳອິດໄດ້ຮັບໃຊ້ໃນຖານະຄະນະກຳມະການປົກຄອງປະຊາຄົມຄລິດສະຕຽນ. ແລ້ວທຸກມື້ນີ້ເດ?

ເບເທນແມ່ນຫຍັງ?

ເບເທນເປັນສະຖານທີ່ທີ່ພິເສດເຊິ່ງມີຂຶ້ນດ້ວຍຈຸດປະສົງທີ່ສຳຄັນຫຼາຍ. ໃຫ້ຊອກຮູ້ຕື່ມກ່ຽວກັບຄົນທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ທີ່ນັ້ນ.

ມີການເຮັດວຽກຫຍັງແດ່ຢູ່ສຳນັກງານສາຂາ?

ພວກເຮົາຍິນດີຕ້ອນຮັບແຂກທີ່ມາຢາມສຳນັກງານສາຂາເຊິ່ງຈະມີຜູ້ພາທ່ຽວຊົມ. ເຮົາຂໍເຊີນທ່ານໃຫ້ມາຢ້ຽມຢາມພວກເຮົາ.

ມີການຂຽນແລະແປປຶ້ມຂອງພວກເຮົາແນວໃດ?

ພວກເຮົາໄດ້ຈັດພິມປຶ້ມຫຼາຍກວ່າ 700 ພາສາ. ເປັນຫຍັງພວກເຮົາຈຶ່ງມຸ່ງໜ້າບາກບັ່ນເຮັດເຊັ່ນນັ້ນ?

ວຽກງານທົ່ວໂລກຂອງພວກເຮົາໄດ້ຮັບການຊຸກຍູ້ທາງດ້ານການເງິນຄືແນວໃດ?

ເມື່ອເວົ້າເຖິງທາງດ້ານການເງິນ ອົງການຂອງເຮົາຕ່າງຈາກສາສະໜາອື່ນຄືແນວໃດ?

ເພາະເຫດໃດແລະໂດຍວິທີໃດທີ່ເຮົາສ້າງຫໍປະຊຸມ?

ເປັນຫຍັງສະຖານທີ່ນະມັດສະການຂອງພວກເຮົາຈຶ່ງຖືກເອີ້ນວ່າຫໍປະຊຸມ? ຮູ້ຕື່ມອີກກ່ຽວກັບວິທີທີ່ອາຄານທີ່ຮຽບງ່າຍເານີ້ຊ່ວຍປະຊາຄົມຕ່າງໆຂອງເຮົາ.

ເຮົາສາມາດຊ່ວຍແນວໃດໃນການເບິ່ງແຍງຫໍປະຊຸມ?

ຫໍປະຊຸມທີ່ສະອາດແລະມີການບຳລຸງຮັກສາທີ່ດີນຳຄຳສັນລະເສີນມາສູ່ພະເຈົ້າຂອງເຮົາ. ມີການຈັດກຽມແນວໃດເພື່ອເບິ່ງແຍງຫໍປະຊຸມສະອາດທ້ອງຖິ່ນ?

ຫ້ອງສະໝຸດຢູ່ຫໍປະຊຸມໃຫ້ປະໂຫຍດຫຍັງແດ່ແກ່ເຮົາ?

ທ່ານຢາກເຮັດການຄົ້ນຄວ້າເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບຄຳພີໄບເບິນຫຼາຍຂຶ້ນບໍ? ເຊີນມາຢາມຫ້ອງສະໝຸດຢູ່ຫໍປະຊຸມລາຊະອານາຈັກ!

ມີ​ຫຍັງ​ແດ່​ຢູ່​ເວັບໄຊ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ?

ທ່ານ​ສາມາດ​ຮູ້​ກ່ຽວ​ກັບ​ພວກ​ເຮົາ​ແລະ​ຄວາມ​ເຊື່ອ​ຂອງ​ເຮົາ​ຕື່ມ​ອີກ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ໄດ້​ຄຳ​ຕອບ​ຕ່າງ​ໆ ທີ່​ຖາມ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄຳພີ​ໄບເບິນ

ທ່ານ​ເຕັມ​ໃຈ​ເຮັດ​ຕາມ​ໃຈ​ປະສົງ​ຂອງ​ພະ​ເຢໂຫວາ​ບໍ?

ພະ​ເຢໂຫວາ​ພະເຈົ້າ​ມີ​ຄວາມ​ຮັກ​ຢ່າງ​ແທ້​ຈິງ​ຕໍ່​ທ່ານ. ທ່ານ​ຈະ​ສະແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ແນວ​ໃດ​ວ່າ​ຕ້ອງການ​ເຮັດ​ໃຫ້​ພະອົງ​ພໍ​ໃຈ​ທຸກໆວັນ?