ຂ້າມໄປທີ່ເນື້ອໃນ

ຂ້າມໄປທີ່ເມນູຮອງ

ຂ້າມໄປທີ່ສາລະບານ

ພະຍານພະເຢໂຫວາ

ລາວ

ຜູ້​ປະກາດ​ກຳລັງ​ສະເໜີ​ຈຸນລະສານ​ຂ່າວ​ດີ ຢູ່​ປະເທດ​ອາແຊກໄບຊານ

ຄູ່ມືການປະຊຸມ ສິງຫາ 2017

ຕົວຢ່າງ​ການ​ສະເໜີ

ຕົວຢ່າງ​ການ​ສະເໜີ​ສຳລັບ​ຕື່ນ​ເຖີດ! ແລະ​ສອນ​ຄວາມ​ຈິງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເປັນ​ຫຍັງ​ພະເຈົ້າ​ຈຶ່ງ​ສ້າງ​ມະນຸດ ໃຊ້​ແນວ​ຄິດ​ຕ່າງໆ​ເພື່ອ​ເຮັດ​ການ​ສະເໜີ​ເປັນ​ຂອງ​ຕົວ​ເອງ

ສິ່ງ​ທີ່​ມີ​ຄ່າ​ຈາກ​ພະ​ຄຳ​ຂອງ​ພະເຈົ້າ

ພະ​ເຢໂຫວາ​ໃຫ້​ລາງວັນ​ຊາດ​ນອກ​ຮີດ

ພະ​ເຢໂຫວາ​ໃຫ້​ລາງວັນ​ບາບີໂລນ​ຫຼັງ​ຈາກ​ທີ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ລ້ອມ​ເມືອງ​ຕິ​ໂລ​ເປັນ​ເວລາ 13 ປີ. ພະອົງ​ສະແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ແນວໃດ​ວ່າ​ເຫັນ​ຄຸນຄ່າ​ວຽກ​ຮັບໃຊ້​ແລະ​ການ​ເສຍ​ສະລະ​ຂອງ​ຂ້ອຍ?

ຊີວິດ​ຄລິດສະຕຽນ

ປູກ​ຝັງ​ຄຸນ​ລັກສະນະ​ແບບ​ພະເຈົ້າຄວາມ​ຖ່ອມ

ເປັນ​ຫຍັງ​ຄວາມ​ຖ່ອມ​ຈຶ່ງ​ສຳຄັນ? ເຮົາ​ຈະ​ສະແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ໄດ້​ແນວ​ໃດ? ຄຳ​ອະທິດຖານ​ແລະ​ຕົວຢ່າງ​ຂອງ​ພະ​ເຍຊູ​ຊ່ວຍ​ເຮົາ​ປູກ​ຝັງ​ຄວາມ​ຖ່ອມ​ໄດ້​ແນວ​ໃດ?

ສິ່ງ​ທີ່​ມີ​ຄ່າ​ຈາກ​ພະ​ຄຳ​ຂອງ​ພະເຈົ້າ

ຄົນ​ຍາມ​ມີ​ໜ້າ​ທີ່​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ທີ່​ສຳຄັນ​ຫຼາຍ

ຄົນ​ຍາມ​ມີ​ໜ້າ​ທີ່​ເຕືອນ​ຄົນ​ໃນ​ເມືອງ​ເຖິງ​ອັນຕະລາຍ​ທີ່​ຈະ​ເກີດ​ຂຶ້ນ. ການ​ທີ່​ພະ​ເຢໂຫວາ​ມອບ​ໝາຍ​ເອເຊກຽນ​ໃຫ້​ເປັນ​ຜູ້​ເຝົ້າ​ຍາມ​ສຳລັບ​ຍິດສະລາເອນ​ໝຍ​ເຖິງ​ຫຍັງ?

ຊີວິດ​ຄລິດສະຕຽນ

ປູກ​ຝັງ​ຄຸນ​ລັກສະນະ​ແບບ​ພະເຈົ້າຄວາມ​ກ້າຫານ

ເປັນ​ຫຍັງ​ເຮົາ​ຕ້ອງ​ເອົາ​ຊະນະ​ຄວາມ​ຢ້ານ​ໜ້າ​ມະນຸດ? ການ​ຄິດ​ຕຶກຕອງ ອະທິດຖານ ແລະ​ການ​ວາງໃຈ​ໃນ​ພະ​ເຢໂຫວາ​ຊ່ວຍ​ເຮົາ​ໃຫ້​ພັດທະນາ​ຄວາມ​ກ້າຫານ​ໄດ້​ແນວ​ໃດ?

ສິ່ງ​ທີ່​ມີ​ຄ່າ​ຈາກ​ພະ​ຄຳ​ຂອງ​ພະເຈົ້າ

ໂຄກ​ແຫ່ງ​ມາໂຄກ​ຈະ​ຖືກ​ທຳລາຍ​ໃນ​ອີກ​ບໍ່​ຊ້າ

ຄຳພີ​ໄບເບິນ​ບອກ​ເຖິງ​ເຫດການ​ກ່ອນ​ແລະ​ຫຼັງ​ທີ່​ຈະ​ມີ​ການ​ທຳລາຍ​ໂຄກ​ແຫ່ງ​ມາໂຄກ

ຊີວິດ​ຄລິດສະຕຽນ

ປູກ​ຝັງ​ຄຸນ​ລັກສະນະ​ແບບ​ພະເຈົ້າຄວາມ​ເຊື່ອ

ຄື​ກັບ​ອັບລາຫາມ ພວກ​ເຮົາ​ຕ້ອງ​ສະແດງ​ຄວາມ​ເຊື່ອ​ໃນ​ພະ​ເຢໂຫວາ​ເຖິງ​ວ່າ​ຕ້ອງ​ປະສົບ​ກັບ​ຄວາມ​ລຳບາກ. ເຮົາ​ຈະ​ສ້າງ​ຄວາມ​ເຊື່ອ​ທີ່​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ແລະ​ຄວາມ​ພັກດີ​ໄດ້​ແນວ​ໃດ?

ສິ່ງ​ທີ່​ມີ​ຄ່າ​ຈາກ​ພະ​ຄຳ​ຂອງ​ພະເຈົ້າ

ນິມິດ​ຂອງ​ເອເຊກຽນ​ເລື່ອງ​ວິຫານ​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກັບ​ເຈົ້າ​ແນວ​ໃດ?

ນິມິດ​ຂອງ​ເອເຊກຽນ​ເລື່ອງ​ວິຫານ​ເຕືອນ​ເຮົາ​ວ່າ​ພະ​ເຢໂຫວາ​ມີ​ມາດຕະຖານ​ສູງ​ສຳລັບ​ການ​ນະມັດສະການ​ແທ້. ນິມິດ​ນີ້​ກະຕຸ້ນ​ເຮົາ​ແນວ​ໃດ?

ຊີວິດ​ຄລິດສະຕຽນ

ເມື່ອ​ໃດ​ທີ່​ຂ້ອຍ​ຈະ​ຮັບໃຊ້​ເປັນ​ໄພໂອເນຍ​ສົມທົບ​ໄດ້?

ວິທີ​ໜຶ່ງ​ທີ່​ດີ​ໃນ​ການ​ຖວາຍ​ຄຳ​ສັນລະເສີນ​ຄື​ການ​ຮັບໃຊ້​ເປັນ​ໄພໂອເນຍ​ສົມທົບ. ເຈົ້າ​ຈະ ຮັບໃຊ້​ຫຼາຍ​ຂຶ້ນ​ໄດ້​ແນວ​ໃດ​ໂດຍ​ເປັນ​ໄພໂອເນຍ​ສົມທົບ?