ຂ້າມໄປທີ່ເນື້ອໃນ

ຂ້າມໄປທີ່ເມນູຮອງ

ຂ້າມໄປທີ່ສາລະບານ

ພະຍານພະເຢໂຫວາ

ລາວ

ການ​ສະເໜີ​ແຜ່ນ​ພັບ​ຄົນ​ຕາຍໃນ​ປະເທດ​ຕູ​ວາ​ລູ

ຄູ່ມືການປະຊຸມ ຕຸລາ 2017

ຕົວຢ່າງ​ການ​ສະເໜີ

ຕົວຢ່າງ​ການ​ສະເໜີ​ຕື່ນ​ເຖີດ​ແລະ​ການ​ສອນ​ຄວາມ​ຈິງ​ວ່າ​ເຮົາ​ຈະ​ສະແດງ​ຄວາມ​ຮັກ​ຕໍ່​ພະເຈົ້າ​ໄດ້​ແນວ​ໃດ. ໃຊ້​ແນວ​ຄິດ​ຕ່າງໆ​ເພື່ອ​ເຮັດ​ການ​ສະເໜີ​ເປັນ​ຂອງ​ຕົວ​ເອງ.

ສິ່ງ​ທີ່​ມີ​ຄ່າ​ຈາກ​ພະ​ຄຳ​ຂອງ​ພະເຈົ້າ

ຄຳ​ພະຍາກອນ​ຂອງ​ດານຽນ​ບອກ​ລ່ວງ​ໜ້າ​ເຖິງ​ການ​ມາ​ຂອງ​ເມຊີ

ດານຽນ​ບົດ​9 ໃຫ້​ລາຍ​ລະອຽດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ມາ​ຂອງ​ເມຊີ. ມີ​ເຫດການ​ອັນ​ໃດ​ອີກ​ທີ່​ລວມ​ຢູ່​ໃນ​ຄຳ​ພະຍາກອນ​ນີ້?

ຊີວິດ​ຄລິດສະຕຽນ

ວິທີ​ທີ່​ເຮົາ​ຈະ​ເປັນ​ນັກ​ສຶກສາ​ພະ​ຄຳພີ​ທີ່​ດຸ​ໝັ່ນ

ການ​ສຶກສາ​ພະ​ຄຳພີ​ຢ່າງ​ດຸ​ໝັ່ນ​ສາມາດ​ຊ່ວຍ​ເຈົ້າ​ໃຫ້​ມີ​ຄວາມ​ເຊື່ອ​ທີ່​ໝັ້ນ​ຄົງ. ແຕ່​ເຈົ້າ​ຈະ​ເລີ່ມ​ແນວ​ໃດ?

ສິ່ງ​ທີ່​ມີ​ຄ່າ​ຈາກ​ພະ​ຄຳ​ຂອງ​ພະເຈົ້າ

ພະ​ເຢໂຫວາ​ຮູ້​ອະນາຄົດ​ຂອງ​ກະສັດ​ທັງ​ຫຼາຍ

ພະ​ເຢໂຫວາ​ໄດ້​ໃຊ້​ຜູ້​ພະຍາກອນ​ດານຽນ​ໃຫ້​ບອກ​ລ່ວງ​ໜ້າ​ວ່າ​ຜູ້​ໃດ​ຈະ​ຂຶ້ນ​ປົກຄອງ​ແລະ ຖືກ​ປົດ ແລະ​ກະສັດ​ທີ່​ຈະ​ມາ​ໃນ​ອະນາຄົດ.

ສິ່ງ​ທີ່​ມີ​ຄ່າ​ຈາກ​ພະ​ຄຳ​ຂອງ​ພະເຈົ້າ

ພະ​ເຢໂຫວາ​ພໍ​ໃຈ​ໃນ​ຄວາມ​ຮັກ​ພັກດີ

ຈະ​ມີ​ຄວາມ​ຮັກ​ພັກດີ​ໄດ້​ແນວ​ໃດ? ເຮົາ​ສາມາດ​ຮຽນ​ຫຍັງ​ໄດ້​ຈາກ​ຕົວຢ່າງ​ຂອງ​ໂອເຊ​ແລະ​ໂຄເມນ​ເມຍ​ຂອງ​ລາວ​ທີ່​ບໍ່​ຊື່​ສັດ?

ສິ່ງ​ທີ່​ມີ​ຄ່າ​ຈາກ​ພະ​ຄຳ​ຂອງ​ພະເຈົ້າ

ໃຫ້​ສິ່ງ​ທີ່​ດີ​ທີ່​ສຸດ​ກັບ​ພະ​ເຢໂຫວາ

ການ​ໃຫ້​ສິ່ງ​ທີ່​ດີ​ທີ່​ສຸດ​ກັບ​ພະ​ເຢໂຫວາ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ພະອົງ​ພໍ​ໃຈ​ແລະ​ເຈົ້າ​ກໍ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ປະໂຫຍດ. ພະ​ເຢໂຫວາ​ຖື​ວ່າ​ຂອງ​ຖວາຍ​ຫຍັງ​ທີ່​ດີ​ທີ່​ສຸດ?

ຊີວິດ​ຄລິດສະຕຽນ

ໃຊ້​ຊີວິດ​ເພື່ອ​ສັນລະເສີນ​ພະ​ເຢໂຫວາ!

ຊີວິດ​ເປັນ​ຂອງ​ຂວັນ​ອັນ​ລໍ້າ​ຄ່າ. ເຮົາ​ພະຍາຍາມ​ໃຊ້​ຄວາມ​ຮູ້​ຄວາມ​ສາມາດ​ຂອງ​ເຮົາ​ໃນ​ການ​ໃຫ້​ກຽດ​ແລະ​ສັນລະເສີນ​ພະ​ເຢໂຫວາ​ຜູ້​ໃຫ້​ຊີວິດ.

ສິ່ງ​ທີ່​ມີ​ຄ່າ​ຈາກ​ພະ​ຄຳ​ຂອງ​ພະເຈົ້າ

“ລູກ​ຊາຍ​ລູກ​ຍິງ​ທັງ​ຫລາຍ​ຂອງ​ພວກ​ທ່ານ​ຈະ​ທຳນວາຍ”

ຂ້ອຍ​ຈະ​ສະໜັບສະໜູນ​ວຽກ​ກ່າວ​ຄຳ​ພະຍາກອນ​ຂອງ​ຜູ້​ຖືກ​ເຈີມ​ແນວ​ໃດ?