ຂ້າມໄປທີ່ເນື້ອໃນ

ຂ້າມໄປທີ່ເມນູຮອງ

ຂ້າມໄປທີ່ສາລະບານ

ພະຍານພະເຢໂຫວາ

ລາວ

ການ​ສະເໜີ​ຈຸນລະສານ​ຄວາມ​ສຸກ​ຢູ່​ປະເທດ​ເຊ​ອ໊ອກ​ຊີ (ຈໍ​ເຈຍ)

ຄູ່ມືການປະຊຸມ ພະຈິກ 2017

ຕົວຢ່າງ​ການ​ສະເໜີ

ຕົວຢ່າງ​ການ​ສະເໜີ​ຫໍສັງເກດການ​ແລະ​ການ​ສອນ​ຄວາມ​ຈິງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຊື່​ຂອງ​ພະເຈົ້າ. ໃຊ້​ແນວ​ຄິດ​ຕ່າງໆ​ເພື່ອ​ເຮັດ​ການ​ສະເໜີ​ເປັນ​ຂອງ​ຕົວ​ເອງ.

ສິ່ງ​ທີ່​ມີ​ຄ່າ​ຈາກ​ພະ​ຄຳ​ຂອງ​ພະເຈົ້າ

“ຈົ່ງ​ຊອກ​ຫາ​ພະ​ເຢໂຫວາ​ແລະ​ພວກ​ທ່ານ​ຈະ​ມີ​ຊີວິດ​ຢູ່”

ການ​ຊອກ​ຫາ​ພະ​ເຢໂຫວາ​ມີ​ຄວາມ​ໝາຍ​ແນວ​ໃດ? ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ບົດຮຽນ​ອັນ​ໃດ​ຈາກ​ຊາວ​ອິດສະລາແອນ​ຜູ້​ທີ່​ເຊົາ​ຊອກ​ຫາ​ພະ​ເຢໂຫວາ?

ຊີວິດ​ຄລິດສະຕຽນ

ປັບ​ປຸງ​ຄວາມ​ສາມາດ​ໃນ​ວຽກ​ຮັບໃຊ້​ຂອງ​ເຮົາ​ໃຫ້​ດີ​ຂຶ້ນ—ການ​ກັບ​ໄປ​ຢາມ

ເຈົ້າ​ຈະ​ກັບ​ໄປ​ຢາມ​ໃຫ້​ເກີດ​ຜົນ​ທີ່​ດີ​ໄດ້​ແນວ​ໃດ? ກະຕຸ້ນ​ໃຫ້​ມີ​ຄວາມ​ສົນ​ໃຈ, ມີ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ເມື່ອ​ກັບ​ໄປ​ຢາມ​ແຕ່​ລະ​ເທື່ອ ແລະ​ຄວນ​ມີ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ໃນ​ໃຈ.

ສິ່ງ​ທີ່​ມີ​ຄ່າ​ຈາກ​ພະ​ຄຳ​ຂອງ​ພະເຈົ້າ

ຮຽນ​ຮູ້​ຈາກ​ຄວາມ​ຜິດ​ພາດ​ຂອງ​ເຈົ້າ

ຈາກ​ບັນທຶກ​ຂອງ​ໂຢນາ​ສະແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ​ເຖິງ​ວ່າ​ເຮົາ​ຈະ​ເຮັດ​ຜິດ​ພາດ​ພະ​ເຢໂຫວາ​ກໍ​ບໍ່​ໄດ້​ໝົດ​ຫວັງ​ໃນ​ຕົວ​ເຮົາ. ແຕ່​ວ່າ ພະອົງ​ກໍ​ຍັງ​ຄາດ​ໝາຍ​ໃຫ້​ເຮົາ​ຮຽນ​ຮູ້​ຈາກ​ຕົວຢ່າງ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ.

ຊີວິດ​ຄລິດສະຕຽນ

ບົດຮຽນ​ທີ່​ໄດ້​ຈາກ​ພະທຳ​ໂຢນາ

ການ​ຄິດ​ຕຶກຕອງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ປະສົບການ​ຂອງ​ໂຢນາ​ສາມາດ​ຊ່ວຍ​ເຮົາ​ໃຫ້​ເອົາ​ຊະນະ​ຄວາມ​ຜິດ​ຫວັງ, ປັບ​ປ່ຽນ​ທັດສະນະ​ແງ່​ລົບ​ໃນ​ວຽກ​ຮັບໃຊ້​ຂອງ​ເຮົາ, ແລະ​ໄດ້​ຮັບ​ກຳລັງ​ໃຈ​ຈາກ​ການ​ອະທິດຖານ.

ສິ່ງ​ທີ່​ມີ​ຄ່າ​ຈາກ​ພະ​ຄຳ​ຂອງ​ພະເຈົ້າ

ພະ​ເຢໂຫວາ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ຫຍັງ​ຈາກ​ເຮົາ?

ການ​ນະມັດສະການ​ແລະ​ການ​ມີ​ສາຍ​ສຳພັນ​ທີ່​ດີ​ກັບ​ພີ່​ນ້ອງ​ຮ່ວມ​ຄວາມ​ເຊື່ອ​ພົວ​ພັນ​ກັນ​ແນວ​ໃດ?

ສິ່ງ​ທີ່​ມີ​ຄ່າ​ຈາກ​ພະ​ຄຳ​ຂອງ​ພະເຈົ້າ

ຕື່ນ​ຕົວ​ແລະ​ກະຕືລືລົ້ນ​ທາງ​ດ້ານ​ຄວາມ​ເຊື່ອ​ຢູ່​ສະເໝີ

ການ​ທີ່​ຊາວ​ບາບີໂລນ​ຈະ​ມາ​ໂຈມຕີ​ຢູດາ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ຍາກ. ແນວ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ ຄຳ​ພະຍາກອນ​ຈະ​ຕ້ອງ​ສຳເລັດ​ເປັນ​ຈິງ ແລະ​ຫາບາກຸກ​ຈະ​ຕ້ອງ​ຄອຍ​ຖ້າ​ວັນ​ນັ້ນ​ຢູ່​ສະເໝີ.

ຊີວິດ​ຄລິດສະຕຽນ

ຕື່ນ​ຕົວ​ແລະ​ກະຕືລືລົ້ນ​ທາງ​ດ້ານ​ຄວາມ​ເຊື່ອ​ຢູ່​ສະເໝີ​ເມື່ອ​ມີ​ສະພາບການ​ປ່ຽນ​ແປງ

ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ສາມາດ​ຂັດ​ຂວາງ​ການ​ນະມັດສະການ​ຂອງ​ເຮົາ ແລະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ສາຍ​ສຳພັນ​ຂອງ​ເຮົາ​ກັບ​ພະ​ເຢໂຫວາ​ອ່ອນ​ລົງ. ອັນ​ໃດ​ທີ່​ຈະ​ຊ່ວຍ​ເຮົາ​ໃຫ້​ຕື່ນ​ຕົວ​ແລະ​ກະຕືລືລົ້ນ​ທາງ​ດ້ານ​ຄວາມ​ເຊື່ອ​ຢູ່​ສະເໝີ?