ຂ້າມໄປທີ່ເນື້ອໃນ

ຂ້າມໄປທີ່ເມນູຮອງ

ຂ້າມໄປທີ່ສາລະບານ

ພະຍານພະເຢໂຫວາ

ລາວ

ຊີວິດຄລິດສະຕຽນແລະວຽກຮັບໃຊ້--ຄູ່ມືການປະຊຸມ  |  ຕຸລາ 2016

ຕົວຢ່າງການສະເໜີ

ຕົວຢ່າງການສະເໜີ

ຕື່ນ​ເຖີດ!

ຄຳຖາມ: ບາງ​ຄົນ​ສົງໄສ​ວ່າ​ພະ​ເຍຊູ​ເຄີຍ​ມີ​ຊີວິດ​ຢູ່​ແທ້ໆບໍ ສ່ວນ​ບາງ​ຄົນ​ກໍ​ໝັ້ນ​ໃຈ​ວ່າ​ພະອົງ​ເຄີຍ​ມີ​ຊີວິດ​ຢູ່​ແທ້. ແຕ່​ບາງ​ຄົນ​ກໍ​ບອກ​ວ່າ​ບໍ່​ມີ​ໃຜ​ຮູ້​ແນ່ນອນ​ດອກ. ເຈົ້າ​ເດ​ຄິດ​ແນວ​ໃດ?

ການ​ສະເໜີ: ຕື່ນ​ເຖີດ! ສະບັບ​ນີ້​ສະແດງ​ຫຼັກ​ຖານ​ວ່າ​ພະ​ເຍຊູ​ເຄີຍ​ມີ​ຊີວິດ​ຢູ່​ແທ້.

ໄບເບິນ​ສອນ

ຄຳຖາມ: ເກີດ​ຫຍັງ​ຂຶ້ນ​ເມື່ອ​ເຮົາ​ຕາຍ?

ຂໍ້​ພະ​ຄຳພີ: ໂຢ. 11:11-14

ຄວາມ​ຈິງ: ເມື່ອ​ຄົນ​ເຮົາ​ຕາຍ ຊີວິດ​ກໍ​ຈົບ​ລົງ. ດັ່ງ​ນັ້ນ ເຮົາ​ບໍ່​ຕ້ອງ​ຢ້ານ​ຊີວິດ​ຫຼັງ​ຈາກ​ຕາຍ. ພະ​ເຍຊູ​ສົມ​ທຽບ​ຄວາມ​ຕາຍ​ວ່າ​ເປັນ​ການ​ນອນ​ຫຼັບ. ຄື​ກັບ​ທີ່​ພະ​ເຍຊູ​ໄດ້​ປຸກ​ລາຊະໂລ ພະອົງ​ກໍ​ຈະ “ປຸກ” ຄົນ​ທີ່​ເຮົາ​ຮັກ​ໃຫ້​ຟື້ນ​ຄືນ​ມາ​ມີ​ຊີວິດ​ໃນ​ໂລກ​ນີ້​ອີກ​ຄັ້ງ​ໜຶ່ງ.—ໂຢບ 14:14

ໃບ​ເຊີນ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ການ​ປະຊຸມ​ປະຈຳ​ປະຊາຄົມ (ບຊປ)

ການ​ສະເໜີ: ຂ້ອຍ​ຢາກ​ຊວນ​ເຈົ້າ​ໄປ​ຟັງ​ຄຳ​ບັນລະຍາຍ​ຟຣີ​ທີ່​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄຳພີ​ໄບເບິນ​ຢູ່​ຫໍ​ປະຊຸມ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ. [ເອົາ​ໃບ​ເຊີນ​ໃຫ້​ລາວ ຊີ້​ໃຫ້​ລາວ​ເບິ່ງ​ເວລາ​ແລະ​ສະຖານ​ທີ່​ສຳລັບ​ການ​ປະຊຸມ​ທ້າຍ​ອາທິດ ແລະ​ບອກ​ຫົວ​ຂໍ້​ຄຳ​ບັນລະຍາຍ.]

ຄຳຖາມ: ເຈົ້າ​ເຄີຍ​ໄປ​ຫໍ​ປະຊຸມ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ບໍ? [ຖ້າ​ເໝາະ​ສົມ ໃຫ້​ເປີດ​ວິດີໂອ​ພວກ​ເຮົາ​ເຮັດ​ຫຍັງ​ຢູ່​ທີ່​ຫໍ​ປະຊຸມ​ລາຊະອານາຈັກ?]

ລອງ​ຂຽນ​ວິທີ​ການ​ສະເໜີ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ເອງ

ໃຊ້​ຕົວ​ຢ່າງ​ການ​ສະເໜີ​ເພື່ອ​ປັບ​ເປັນ​ຮູບແບບ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ເອງ.