ຂ້າມໄປທີ່ເນື້ອໃນ

ຂ້າມໄປທີ່ສາລະບານ

ພະຍານພະເຢໂຫວາ

Select language ລາວ

ການຕ້ອນຮັບພີ່ນ້ອງຍິງກັບມາສູ່ຫໍປະຊຸມລາຊະອານາຈັກ

ຄູ່ມືການປະຊຸມ ເມສາ 2017

ຕົວຢ່າງການສະເໜີ

ຕົວຢ່າງ​ການ​ສະເໜີ​ສຳລັບ​ຕື່ນເຖີດ!ແລະ​ສຳລັບ​ການ​ສອນ​ຄວາມ​ຈິງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ປົກຄອງ​ຂອງ​ພະເຈົ້າ. ໃຊ້​ແນວ​ຄິດ​ຕ່າງໆ​ເພື່ອ​ເຮັດ​ການ​ສະເໜີ​ເປັນ​ຂອງ​ຕົວ​ເອງ.

ສິ່ງທີ່ມີຄ່າຈາກພະຄຳຂອງພະເຈົ້າ

ໃຫ້ພະເຢໂຫວານວດປັ້ນຄວາມຄິດແລະການປະພຶດຂອງເຈົ້າ

ຊ່າງນວດປັ້ນຜູ້ຍິ່ງໃຫຍ່ນວດປັ້ນໃຫ້ເຮົາມີຄຸນລັກສະນະແບບຄລິດສະຕຽນ ແຕ່ເຮົາຕ້ອງເຮັດສ່ວນຂອງເຮົາ

ຊີວິດຄລິດສະຕຽນ

ຕ້ອນຮັບພວກເຂົາເຈົ້າຢ່າງອົບອຸ່ນ

ທຸກຄົນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມການປະຊຸມຂອງເຮົາ ຕ້ອງຮູ້ສຶກແລະເຫັນຄວາມຮັກແບບຄລິດສະຕຽນທີ່ແທ້ຈິງ. ເຈົ້າສາມາດສົ່ງເສີມບັນຍາກາດທີ່ມີຄວາມຮັກແລະອົບອຸ່ນຢູ່ຫໍປະຊຸມລາຊະອານາຈັກໄດ້ແນວໃດ?

ສິ່ງທີ່ມີຄ່າຈາກພະຄຳຂອງພະເຈົ້າ

ເຈົ້າ “ມີໃຈທີ່ຮູ້ຈັກ” ພະເຢໂຫວາບໍ?

ໃນເຢເຣມີບົດ 24 ພະເຢໂຫວາປຽບທຽບຄົນກັບໝາກເດື່ອເທດ. ໃຜຄືໝາກເດື່ອເທດຢ່າງດີ ແລະທຸກມື້ນີ້ເຮົາຈະຮຽນແບບເຂົາເຈົ້າໄດ້ແນວໃດ?

ຊີວິດຄລິດສະຕຽນ

ເຈົ້າສາມາດຊ່ວຍຜູ້ທີ່ເຊົາເຮັດກິດຈະກຳຂອງຄລິດສະຕຽນ

ຜູ້ທີ່ເຊົາເຮັດກິດຈະກຳນັ້ນຍັງມີຄ່າໃນສາຍຕາພະເຢໂຫວາ. ເຮົາຈະຊ່ວຍເຂົາເຈົ້າກັບມາຫາປະຊາຄົມໄດ້ແນວໃດ?

ສິ່ງທີ່ມີຄ່າຈາກພະຄຳຂອງພະເຈົ້າ

ຈົ່ງກ້າຫານຄືກັນກັບເຢເຣມີ

ຜູ້ພະຍາກອນເຢເຣມີເຕືອນວ່າເມືອງເຢຣຶຊາເລມຈະຖືກທຳລາຍ. ລາວຮັກສາຄວາມກ້າຫານໄວ້ໄດ້ແນວໃດ?

ຊີວິດຄລິດສະຕຽນ

ເພງລາຊະອານາຈັກໃຫ້ມີຄວາມກ້າຫານ

ການຮ້ອງເພງລາຊະອານາຈັກໄດ້ໃຫ້ກຳລັງໃຈຄລິດສະຕຽນຢູ່ຄ້າຍກັກກັນຊື່ຊັກເຊັນຮາວເຊັນ. ເພງເຫຼົ່ານັ້ນສາມາດໃຫ້ກຳລັງໃຈພວກເຮົາເມື່ອຖືກການທົດລອງຕ່າງໆ.

ສິ່ງທີ່ມີຄ່າຈາກພະຄຳຂອງພະເຈົ້າ

ພະເຢໂຫວາບອກລ່ວງໜ້າເຖິງຄຳສັນຍາໃໝ່

ຄຳສັນຍາໃໝ່ແຕກຕ່າງຈາກສັນຍາແຫ່ງພະບັນຍັດ ແລະມີຜົນປະໂຫຍດຖາວອນແນວໃດ?