ຂ້າມໄປທີ່ເນື້ອໃນ

ຂ້າມໄປທີ່ສາລະບານ

Advanced Search

ພະຍານພະເຢໂຫວາ

Select language ລາວ

ພີ່ນ້ອງຊາຍຍິງຢູ່ທີ່ການປະຊຸມນານາຊາດປີ 2014 ເມືອງນິວເຈີຊີ ປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ.

ຄູ່ມືການປະຊຸມ ເມສາ 2016

ຕົວຢ່າງການສະເໜີ

ຄິດວິທີສະເໜີວາລະສານຕື່ນເຖີດ! ແລະປຶ້ມໄບເບິນສອນ. ປັບຕົວຢ່າງການສະເໜີເປັນຂອງເຈົ້າເອງ

ສິ່ງທີ່ມີຄ່າຈາກພະຄຳຂອງພະເຈົ້າ

ໜູນກຳລັງໃຈແລະເສີມສ້າງຄົນອື່ນດ້ວຍຄຳເວົ້າທີ່ກະລຸນາ

ໝູ່ 3 ຄົນຂອງໂຢບບໍ່ໄດ້ປອບໂຍນລາວ ແຕ່ເພີ່ມຄວາມທຸກໃຈໃຫ້ລາວແລະກ່າວຫາຢ່າງຜິດໆ(ໂຢບ 16-20)

ຊີວິດຄລິດສະຕຽນ

ສິ່ງພິມຮູບແບບໃໝ່ສຳລັບເລີ່ມການສົນທະນາ

ແນະນຳເລື່ອງຄຳພີໄບເບິນໃນຮູບແບບໃໝ່ “ຄຳພີໄບເບິນບອກແນວໃດ?”

ສິ່ງທີ່ມີຄ່າຈາກພະຄຳຂອງພະເຈົ້າ

ໂຢບຕ້ານທານຄວາມຄິດທີ່ຜິດໆ

ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຄຳຕົວະບາງຢ່າງຂອງຊາຕານແລະຄວາມຮູ້ສຶກແທ້ໆຂອງພະເຢໂຫວາທີ່ມີຕໍ່ເຮົາ (ໂຢບ 21-27)

ສິ່ງທີ່ມີຄ່າຈາກພະຄຳຂອງພະເຈົ້າ

ໂຢບເປັນຕົວຢ່າງທີ່ດີໃນເລື່ອງຄວາມສັດຊື່

ໂຢບຕັ້ງໃຈເຮັດຕາມມາດຕະຖານຂອງພະເຈົ້າໃນເລື່ອງສິນລະທຳແລະຮຽນແບບຄວາມຍຸຕິທຳຂອງພະອົງ (ໂຢບ 28-32)

ສິ່ງທີ່ມີຄ່າຈາກພະຄຳຂອງພະເຈົ້າ

ໝູ່ແທ້ໃຫ້ຄຳແນະນຳທີ່ເສີມສ້າງ

ຮຽນແບບຄວາມຮັກຂອງເອລີຫຶໃນວິທີທີ່ລາວປະຕິບັດກັບໂຢບໝູ່ຂອງລາວ (ໂຢບ 33-37)

ສິ່ງທີ່ເຈົ້າຈະນຳເອົາໄປໃຊ້ໃນວຽກປະກາດ

ການແຈກຢາຍໃບເຊີນການປະຊຸມພາກ

ສິ່ງທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່ເມື່ອເຈົ້າແຈກຢາຍໃບເຊີນການປະຊຸມພາກຂອງພະຍານພະເຢໂຫວາ. ໃຫ້ຝຶກຊ້ອມຕົວຢ່າງການສະເໜີ.

ຊີວິດຄລິດສະຕຽນ

ຂໍ້ເຕືອນໃຈສຳລັບການປະຊຸມພາກ

ຄິດວິທີທີ່ເຈົ້າສາມາດສະແດງຄວາມຮັກຕໍ່ຄົນອື່ນໃນການປະຊຸມພາກ