ຂ້າມໄປທີ່ເນື້ອໃນ

ຂ້າມໄປທີ່ສາລະບານ

ພະຍານພະເຢໂຫວາ

Select language ລາວ

ຕົວຢ່າງການສະເໜີ

ຕົວຢ່າງການສະເໜີ

ຕື່ນເຖີດ!

ຄຳຖາມ: ເຈົ້າຄິດວ່າຄຸ້ມຄ່າບໍສຳລັບຄົນທີ່ນິດໄສບໍ່ດີພະຍາຍາມປ່ຽນແປງນິດໄສໃຫ້ດີຂຶ້ນ?

ຂໍ້ພະຄຳພີ: ຜູ້ປ. 7:8 ສ່ວນ ກ

ການສະເໜີ: ບົດຄວາມນີ້ເວົ້າເຖິງຫຼັກການໃນຄຳພີໄບເບິນທີ່ສາມາດຊ່ວຍຄົນທີ່ນິດໄສບໍ່ດີໃຫ້ມີນິດໄສດີໄດ້

ຕື່ນເຖີດ!

ຄຳຖາມ: ການປ່ຽນແປງໃນຊີວິດບໍ່ສາມາດຫຼີກລ່ຽງໄດ້. ເຈົ້າຄິດວ່າວິທີໃດດີທີ່ສຸດທີ່ຈະຈັດການກັບເລື່ອງນີ້?

ຂໍ້ພະຄຳພີ: ຜູ້ປ. 7:10

ການສະເໜີ: [ຊີ້ໃຫ້ເບິ່ງບົດຄວາມໃນໜ້າ 10] ບົດຄວາມນີ້ພິຈາລະນາຫຼັກການໃນຄຳພີໄບເບິນເຊິ່ງຈະຊ່ວຍເຮົາຈັດການກັບການປ່ຽນແປງນີ້.

ເຊື່ອຟັງພະເຈົ້າແລ້ວຈະມີຊີວິດຕະຫຼອດໄປ

ຄຳຖາມ: ເຮົາທຸກຄົນບໍ່ວ່າຈະເປັນຄົນໃນຄອບຄົວຫຼືໝູ່ຄູ່ຂອງເຮົາລ້ວນແຕ່ມີຊື່. ເຈົ້າຄິດວ່າພະເຈົ້າມີຊື່ບໍ? ຖ້າມີ ພະອົງຊື່ຫຍັງ?

ຂໍ້ພະຄຳພີ: ເພງ. 83:18

ການສະເໜີ: ຈຸນລະສານນີ້ຈະອະທິບາຍຫຼາຍສິ່ງທີ່ຄຳພີໄບເບິນສອນເຮົາກ່ຽວກັບພະເຈົ້າ. [ເນັ້ນໃນໜ້າ 6-7]

ລອງຂຽນວິທີການສະເໜີຂອງເຈົ້າເອງ

ໃຊ້ຕົວຢ່າງການສະເໜີເພື່ອປັບເປັນຮູບແບບຂອງຕົວເອງ.