ຂ້າມໄປທີ່ເນື້ອໃນ

ຂ້າມໄປທີ່ສາລະບານ

ພະຍານພະເຢໂຫວາ

Select language ລາວ

ການ​ປະຊຸມ​ເພື່ອ​ລະນຶກ​ເຖິງ​ການ​ເສຍ​ຊີວິດ​ຂອງ​ພະ​ຄລິດ​ໃນ​ປະເທດ​ເຢຍລະມັນ

ຄູ່ມືການປະຊຸມ ມີນາ 2016

ຕົວຢ່າງການສະເໜີ

ຄິດວິທີສະເໜີວາລະສານຫໍສັງເກດການ ແລະໃບເຊີນການປະຊຸມອະນຸສອນປີ 2016. ໃຫ້ປັບຕົວຢ່າງການສະເໜີເປັນຂອງເຈົ້າເອງ

ສິ່ງທີ່ມີຄ່າຈາກພະຄຳຂອງພະເຈົ້າ

ເອເຊເທຣເຮັດເພື່ອພະເຢໂຫວາແລະປະຊາຊົນຂອງພະອົງຢ່າງບໍ່ເຫັນແກ່ຕົວ

ລາວກ້າສ່ຽງຊີວິດຂອງລາວແລະຊ່ວຍມາເຣໂດເກອອກກົດໝາຍເພື່ອປົກປ້ອງຊາວຢິວຈາກການຖືກທຳລາຍລ້າງ (ເອເຊເທຣ 6-10)

ສິ່ງທີ່ເຈົ້າຈະນຳເອົາໄປໃຊ້ໃນວຽກປະກາດ

ປັບປຸງຄວາມສາມາດໃນວຽກຮັບໃຊ້ຂອງເຮົາໃຫ້ດີຂຶ້ນ—ລອງຂຽນວິທີສະເໜີວາລະສານຂອງເຈົ້າເອງ

ຄິດວິທີສະເໜີຫໍສັງເກດການແລະຕື່ນເຖີດ!ເປັນຂອງຕົວເອງ

ຊີວິດຄລິດສະຕຽນ

ຍິນດີຕ້ອນຮັບແຂກຂອງເຮົາ

ເຮົາຈະຊ່ວຍແຂກທີ່ເຂົ້າຮ່ວມແລະຄົນທີ່ເຊົາປະກາດແນວໃດໃຫ້ຮູ້ສຶກຍິນດີໃນການປະຊຸມອະນຸສອນ?

ສິ່ງທີ່ມີຄ່າຈາກພະຄຳຂອງພະເຈົ້າ

ໂຢບຮັກສາຄວາມສັດຊື່ເຖິງແມ່ນຖືກທົດລອງ

ລາວສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າພະເຢໂຫວາເປັນບຸກຄົນທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດໃນຊີວິດຂອງລາວ (ໂຢບ 1-5)

ສິ່ງທີ່ມີຄ່າຈາກພະຄຳຂອງພະເຈົ້າ

ໂຢບທີ່ສັດຊື່ຕ້ອງທົນທຸກທໍລະມານ

ຄວາມທຸກທໍລະມານທີ່ແສນສາຫັດແລະຄວາມທໍ້ແທ້ສິ້ນຫວັງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ທັດສະນະຂອງໂຢບ ແຕ່ຄວາມຮັກຂອງລາວທີ່ມີຕໍ່ພະເຢໂຫວາບໍ່ເຄີຍປ່ຽນແປງ. (ໂຢບ 6-10)

ສິ່ງທີ່ມີຄ່າຈາກພະຄຳຂອງພະເຈົ້າ

ໂຢບໝັ້ນໃຈໃນເລື່ອງການຟື້ນຄືນມາຈາກຕາຍ

ລາວຮູ້ວ່າພະເຢໂຫວາຈະເຮັດໃຫ້ລາວຟື້ນຄືນມາມີຊີວິດອີກຄືກັບຕໍໄມ້ຈະກັບມາມີຊີວິດອີກ (ໂຢບ 11-15)

ຊີວິດຄລິດສະຕຽນ

ການຟື້ນຄືນຈາກຕາຍ—ເປັນໄປໄດ້ໂດຍທາງຄ່າໄຖ່

ຄ່າໄຖ່ເປັນຂອງຂວັນຈາກພະເຢໂຫວາທີ່ຈະຮັບປະກັນໃນເລື່ອງຄວາມຫວັງການຟື້ນຄືນຈາກຕາຍ. ຈະບໍ່ມີຄວາມໂສກເສົ້າເສຍໃຈ ແຕ່ຈະມີການຕ້ອນຮັບຄົນທີ່ເຮົາຮັກຟື້ນຄືນມາຈາກຕາຍ.