ຂ້າມໄປທີ່ເນື້ອໃນ

ຂ້າມໄປທີ່ສາລະບານ

Advanced Search

ພະຍານພະເຢໂຫວາ

Select language ລາວ

ການ​ປະກາດ​ໃກ້​ກັບ​ມົນ​ໂຣ​ວີ​ອາ ປະເທດ​ລີ​ເບເຣຍ

ຄູ່ມືການປະຊຸມ ມັງກອນ 2018

ຕົວຢ່າງ​ການ​ສົນທະນາ

ຕົວຢ່າງ​ການ​ສົນທະນາ​ເລື່ອງ​ທີ່​ຄຳພີ​ໄບເບິນ​ຍັງ​ໃຊ້​ໄດ້​ໃນ​ສະໄໝ​ຂອງ​ເຮົາ.

ສິ່ງ​ທີ່​ມີ​ຄ່າ​ຈາກ​ພະ​ຄຳ​ຂອງ​ພະເຈົ້າ

“ແຜ່ນດິນ [ລາຊະອານາຈັກ] ສະຫວັນ​ໄດ້​ຫຍັບ​ເຂົ້າ​ມາ​ໃກ້​ແລ້ວ”

ໂຢຮັນ​ໃຊ້​ຊີວິດ​ຮຽບ​ງ່າຍ​ເພື່ອ​ເຮັດ​ຕາມ​ໃຈ​ປະສົງ​ຂອງ​ພະເຈົ້າ​ເຕັມທີ. ໃນ​ສະໄໝ​ປັດຈຸບັນ ຊີວິດ​ຮຽບ​ງ່າຍ​ຊ່ວຍ​ເຮົາ​ໃຫ້​ຮັບໃຊ້​ພະເຈົ້າ​ໄດ້​ຫຼາຍ​ຂຶ້ນ

ສິ່ງ​ທີ່​ມີ​ຄ່າ​ຈາກ​ພະ​ຄຳ​ຂອງ​ພະເຈົ້າ

ບົດຮຽນ​ທີ່​ໄດ້​ຈາກ​ຄຳ​ເທດ​ເທິງ​ພູເຂົາ​ຂອງ​ພະ​ເຍຊູ

ເຮົາ​ຮູ້​ຕົວ​ວ່າ​ຈຳເປັນ​ຕ້ອງ​ເພິ່ງ​ພະເຈົ້າ​ໝາຍ​ຄວາມ​ວ່າ​ແນວ​ໃດ? ເຮົາ​ຈະ​ມີ​ນິດໄສ​ທີ່​ດີ​ໄດ້​ແນວ​ໃດ​ໃນ​ການ​ຮັບ​ເອົາ​ຄວາມ​ຮູ້​ເພື່ອ​ບຳລຸງ​ລ້ຽງ​ຄວາມ​ເຊື່ອ?

ຊີວິດ​ຄລິດສະຕຽນ

ຈົ່ງ​ໄປ​ກະທຳ​ໃຫ້​ຄືນ​ດີ​ກັບ​ພີ່​ນ້ອງ​ກ່ອນ—ໂດຍ​ວິທີ​ໃດ?

ພະ​ເຍຊູ​ສອນ​ຫຍັງ​ເຮົາ​ເລື່ອງ​ການ​ຄືນ​ດີ​ກັບ​ພີ່​ນ້ອງ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກັບ​ການ​ນະມັດສະການ​ທີ່​ພະເຈົ້າ​ຍອມ​ຮັບ?

ສິ່ງ​ທີ່​ມີ​ຄ່າ​ຈາກ​ພະ​ຄຳ​ຂອງ​ພະເຈົ້າ

ຈົ່ງ​ຊອກ​ຫາ​ແຜ່ນດິນ [ລາຊະອານາຈັກ] ຂອງ​ພະເຈົ້າ​ກ່ອນ​ສະເໝີ

ທຸກ​ສິ່ງ​ທີ່​ເຮົາ​ສາມາດ​ອະທິດຖານ​ຂໍ ມີ​ສິ່ງ​ທີ່​ເຮົາ​ຄວນ​ຈະ​ໃຫ້​ຄວາມ​ສຳຄັນ​ທີ່​ສຸດ?

ຊີວິດ​ຄລິດສະຕຽນ

ຢ່າຊູ່​ອຸກ​ໃຈ

ໃນ​ຄຳ​ເທດ​ເທິງ​ພູເຂົາ ພະ​ເຍຊູ​ໝາຍ​ຄວາມ​ວ່າ​ແນວ​ໃດ​ເມື່ອ​ພະອົງ​ບອກ​ພວກ​ລູກ​ສິດ​ໃຫ້​ເຊົາ​ອຸກ​ໃຈ?

ສິ່ງ​ທີ່​ມີ​ຄ່າ​ຈາກ​ພະ​ຄຳ​ຂອງ​ພະເຈົ້າ

ພະ​ເຍຊູ​ຮັກ​ຜູ້​ຄົນ

ເມື່ອ​ພະ​ເຍຊູ​ປິ່ນປົວ​ຜູ້​ຄົນ ພະອົງ​ສະແດງ​ລິດເດດ ແຕ່​ສິ່ງ​ທີ່​ສຳຄັນ​ກວ່າ​ນັ້ນ​ແມ່ນ​ພະອົງ​ສະແດງ​ຄວາມ​ຮັກ​ແລະ​ຄວາມ​ສົງສານ​ຕໍ່​ຄົນ​ທີ່​ພະອົງ​ປິ່ນປົວ.

ສິ່ງ​ທີ່​ມີ​ຄ່າ​ຈາກ​ພະ​ຄຳ​ຂອງ​ພະເຈົ້າ

ພະ​ເຍຊູ​ເຊີນ​ມາ​ຮັບ​ເອົາ​ຄວາມ​ສົດ​ຊື່ນ

ເມື່ອ​ເຮົາ​ຮັບ​ບັບເຕມາ​ເຂົ້າ​ເປັນ​ລູກ​ສິດ​ຂອງ​ພະ​ເຍຊູ ເຮົາ​ໄດ້​ຮັບ​ເອົາ​ວຽກ​ແລະ​ໜ້າ​ທີ່​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ທີ່​ໜັກ​ຂຶ້ນ​ເຊິ່ງ​ປຽບ​ໄດ້​ຄື​ກັບ​ການ​ຮັບ​ເອົາ​ແອກ ແຕ່​ເມື່ອ​ເຮົາ​ເຮັດ​ວຽກ​ເຫຼົ່າ​ນັ້ນ ເຮົາ​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ສົດ​ຊື່ນ