ຂ້າມໄປທີ່ເນື້ອໃນ

ຂ້າມໄປທີ່ສາລະບານ

Advanced Search

ພະຍານພະເຢໂຫວາ

Select language ລາວ

ຜົວ​ເມຍ​ຄູ່​ໜຶ່ງ​ກຳລັງ​ສຶກສາ​ນຳ​ກັນ​ໂດຍ​ໃຊ້​ແທັບເລັດ

ຄູ່ມືການປະຊຸມ ພຶດສະພາ 2016

ຕົວຢ່າງການສະເໜີ

ວິທີສະເໜີວາລະສານຫໍສັງເກດການ ແລະປຶ້ມໄບເບິນສອນ. ໃຫ້ປັບຕົວຢ່າງການສະເໜີເປັນຂອງເຈົ້າເອງ

ສິ່ງທີ່ມີຄ່າຈາກພະຄຳຂອງພະເຈົ້າ

ການອະທິດຖານເພື່ອຄົນອື່ນເຮັດໃຫ້ພະເຢໂຫວາພໍໃຈ

ພະເຈົ້າບອກໂຢບໃຫ້ອະທິດຖານເພື່ອໝູ່ສາມຄົນທີ່ບໍ່ກະລຸນາ ເຖິງວ່າເຂົາເຈົ້າຈະເພີ່ມຄວາມທຸກໃຈໃຫ້ລາວ. ໂຢບໄດ້ຮັບການອວຍພອນແນວໃດສຳລັບຄວາມເຊື່ອແລະຄວາມອົດທົນຂອງລາວ? (ໂຢບ 38-42)

ຊີວິດຄລິດສະຕຽນ

ເຈົ້າໄດ້ໃຊ້ JW Library ແລ້ວບໍ?

ເຈົ້າຈະໄດ້ແອັບນີ້ແນວໃດ? ແອັບນີ້ສາມາດຊ່ວຍເຈົ້າແນວໃດໃນການປະຊຸມປະຈຳປະຊາຄົມແລະການປະກາດ?

ສິ່ງທີ່ມີຄ່າຈາກພະຄຳຂອງພະເຈົ້າ

ການມີສັນຕິສຸກກັບພະເຢໂຫວາຮຽກຮ້ອງເຮົາໃຫ້ກຽດພະເຍຊູລູກຊາຍຂອງພະອົງ

ຊາດຕ່າງໆມີທ່າທີແນວໃດຕໍ່ອຳນາດຂອງພະເຍຊູ? ເປັນຫຍັງຈຶ່ງສຳຄັນສຳລັບເຮົາທີ່ຈະໃຫ້ກຽດພະເຍຊູກະສັດທີ່ພະເຢໂຫວາໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງ? (ຄຳເພງ 2)

ສິ່ງທີ່ມີຄ່າຈາກພະຄຳຂອງພະເຈົ້າ

ໃຜຈະໄດ້ເປັນແຂກໃນຈຳໜັກອາໄສຂອງພະເຢໂຫວາ?

ຄຳເພງບົດ 15 ອະທິບາຍເຖິງສິ່ງທີ່ພະເຢໂຫວາຊອກຫາໃນຕົວໝູ່ຂອງພະອົງ

ຊີວິດຄລິດສະຕຽນ

ວິທີໃຊ້ແອັບ JW Library

ວິທີໃຊ້ແອັບສຳລັບການສຶກສາ ການປະຊຸມ ແລະການປະກາດ

ສິ່ງທີ່ມີຄ່າຈາກພະຄຳຂອງພະເຈົ້າ

ຄຳພະຍາກອນຕ່າງໆທີ່ໃຫ້ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບເມຊີ

ເບິ່ງວິທີທີ່ຄຳພະຍາກອນກ່ຽວກັບເມຊີໃນຄຳເພງ 22 ໄດ້ສຳເລັດໃນພະເຍຊູ

ສິ່ງທີ່ມີຄ່າຈາກພະຄຳຂອງພະເຈົ້າ

ຈົ່ງຂໍຄວາມກ້າຫານຈາກພະເຢໂຫວາ

ສິ່ງໃດຈະຊ່ວຍເຮົາໃຫ້ກ້າຫານຄືກັບດາວິດ? (ຄຳເພງ 27)