ຂ້າມໄປທີ່ເນື້ອໃນ

ຂ້າມໄປທີ່ສາລະບານ

ພະຍານພະເຢໂຫວາ

Select language ລາວ

ໄພໂອເນຍ​ປະກາດ​ຂ່າວ​ດີ​ໃນ​ພາສາ​ໂຊຊິດສ ຢູ່​ລັດເຊຍບັດສ ປະເທດ​ເມັກຊິກ

ຄູ່ມືການປະຊຸມ ພະຈິກ 2016

ຕົວຢ່າງການສະເໜີ

ຕົວຢ່າງການສະເໜີວາລະສານຫໍສັງເກດການ ແລະປຶ້ມໄບເບິນສອນທີ່ມີຄຳພະຍາກອນໃນຄຳພີໄບເບິນຈົນມາເຖິງສະໄໝປັດຈຸບັນ. ໃຫ້ເອົາຕົວຢ່າງການສະເໜີມາປັບເປັນຂອງເຈົ້າເອງ.

ສິ່ງທີ່ມີຄ່າຈາກພະຄຳຂອງພະເຈົ້າ

ຄຳພີໄບເບິນເວົ້າເຖິງເມຍທີ່ມີຄວາມສາມາດ

ພະເຢໂຫວາຖືວ່າຄຸນລັກສະນະອັນໃດທີ່ມີຄ່າໃນຕົວພີ່ນ້ອງຍິງທີ່ແຕ່ງດອງແລ້ວ?

ຊີວິດຄລິດສະຕຽນ

‘ຄົນທີ່ປະຕູເມືອງຮູ້ຈັກຜົວຂອງຍິງນັ້ນ’

ເມຍທີ່ມີຄວາມສາມາດເປັນພາບສະທ້ອນເຖິງຜົວໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.

ສິ່ງທີ່ມີຄ່າຈາກພະຄຳຂອງພະເຈົ້າ

ມີຄວາມຍິນດີກັບການເຮັດວຽກໜັກ

ເຮົາຈະຍິນດີກັບການເຮັດວຽກໄດ້ຖ້າເຮົາມີຄວາມຄິດທີ່ຖືກຕ້ອງຕໍ່ກັບວຽກ.

ຊີວິດຄລິດສະຕຽນ

ວິທີໃຊ້ປຶ້ມຮຽນຄຳພີໄບເບິນແລ້ວໄດ້ຫຍັງ?

ເມື່ອນຳການສຶກສາຄຳພີໄບເບິນ ເຮົາຈະໃຊ້ລັກສະນະເດັ່ນຂອງປຶ້ມຮຽນໄບເບິນ ແນວໃດ?

ສິ່ງທີ່ມີຄ່າຈາກພະຄຳຂອງພະເຈົ້າ

‘ຄິດເຖິງຜູ້ສ້າງອົງຍິ່ງໃຫຍ່ເວລາເຈົ້າຍັງໜຸ່ມຢູ່’

ໂດຍໃຊ້ພາສາກະວີ ຜູ້ເທສະໜາປ່າວປະກາດບົດ 12 ກະຕຸ້ນເຮົາໃຫ້ໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກໄວໜຸ່ມ.

ຊີວິດຄລິດສະຕຽນ

ໜຸ່ມສາວທັງຫຼາຍ ຢ່າລໍຊ້າໃນການເຂົ້າໄປໃນ ‘ປະຕູໃຫຍ່’

ເຈົ້າສາມາດເຮັດຕາມເປົ້າໝາຍທີ່ວາງໄວ້ເພື່ອຮັບໃຊ້ພະເຈົ້າບໍ ເຊັ່ນ: ຮັບໃຊ້ໃນຮູບແບບເຕັມເວລາ?

ສິ່ງທີ່ມີຄ່າຈາກພະຄຳຂອງພະເຈົ້າ

ຍິງສາວຊຶລາມີດ—ຕົວຢ່າງທີ່ມີຄ່າທີ່ຄວນຮຽນແບບ

ສິ່ງໃດທີ່ເຮັດໃຫ້ຍິງສາວຊຶລາມີດເປັນຕົວຢ່າງທີ່ດີສຳລັບຜູ້ນະມັດສະການພະເຢໂຫວາ?