ຂ້າມໄປທີ່ເນື້ອໃນ

ຂ້າມໄປທີ່ສາລະບານ

ພະຍານພະເຢໂຫວາ

Select language ລາວ

ປະກາດ​ຢູ່​ຕະຫຼາດ​ໃນ​ປະເທດ​ເຊຣາເລອອນ

ຄູ່ມືການປະຊຸມ ທັນວາ 2017

ຕົວຢ່າງ​ການ​ສະເໜີ

ຕົວຢ່າງ​ການ​ສະເໜີ​ຕື່ນເຖີດ​ແລະ​ການ​ສອນ​ຄວາມ​ຈິງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຊື່​ຂອງ​ພະເຈົ້າ. ໃຊ້​ແນວ​ຄິດ​ຕ່າງໆ​ເພື່ອ​ເຮັດ​ການ​ສະເໜີ​ເປັນ​ຂອງ​ຕົວ​ເອງ.

ສິ່ງ​ທີ່​ມີ​ຄ່າ​ຈາກ​ພະ​ຄຳ​ຂອງ​ພະເຈົ້າ

ຈົ່ງ​ຊອກ​ຫາ​ພະ​ເຢໂຫວາ​ກ່ອນ​ວັນ​ແຫ່ງ​ຄວາມ​ຄຽດ​ຂອງ​ພະອົງ​ຈະ​ມາ

ເພື່ອ​ພະ​ເຢໂຫວາ​ຈະ​ຊ່ວຍ​ເຮົາ​ໃຫ້​ລອດ​ຈາກ​ວັນ​ແຫ່ງ​ຄວາມ​ຄຽດ​ຂອງ​ພະອົງ ເຮົາ​ຕ້ອງ​ເຊື່ອ​ຟັງ​ຄຳ​ຊີ້​ນຳ​ຂອງ​ໂຊໂຟນີ.

ສິ່ງ​ທີ່​ມີ​ຄ່າ​ຈາກ​ພະ​ຄຳ​ຂອງ​ພະເຈົ້າ

“ກຳ​ເອົາ​ຊາຍ​ເສື້ອ​ຂອງ​ຄົນ​ຢິວ​ໄວ້​ໃຫ້​ແໜ້ນ”

ຜູ້​ຄົນ​ຈາກ​ທຸກ​ຊາດ​ຈະ​ລວມ​ຕົວ​ກັນ​ມາ​ນະມັດສະການ​ພະ​ເຢໂຫວາ​ພະເຈົ້າ​ກັບ​ຄລິດສະຕຽນ​ຜູ້​ຖືກ​ເຈີມ. ມີ​ວິທີ​ໃດ​ແດ່​ທີ່​ຈະ​ສະໜັບສະໜູນ​ຜູ້​ຖືກ​ເຈີມ?

ຊີວິດ​ຄລິດສະຕຽນ

ປັບ​ປຸງ​ຄວາມ​ສາມາດ​ໃນ​ວຽກ​ຮັບໃຊ້​ຂອງ​ເຮົາ​ໃຫ້​ດີ​ຂຶ້ນ—ການ​ຕິດ​ຕໍ່​ກັບ​ທຸກ​ຄົນ​ໃນ​ເຂດ​ປະກາດ

ເຮົາ​ຊອກ​ຫາ​ຜູ້​ຄົນ​ເພື່ອ​ຈະ​ແບ່ງ​ປັນ​ຂ່າວ​ດີ​ໃນ​ເຂດ​ປະກາດ. ຈະ​ເຮັດ​ໄດ້​ແນວ​ໃດ?

ສິ່ງ​ທີ່​ມີ​ຄ່າ​ຈາກ​ພະ​ຄຳ​ຂອງ​ພະເຈົ້າ

ຈົ່ງ​ຢູ່​ໃນ “ຮ່ອມ​ຫວ່າງ​ກາງ​ພູ​ທັງ​ສອງ”

ຮ່ອມ​ຫວ່າງ​ກາງ​ພູ​ທັງ​ສອງ​ໝາຍ​ເຖິງ​ຫຍັງ? ຜູ້​ຄົນ​ຈະ​ປົບ​ໜີ​ໄປ​ຮ່ອມ​ຫວ່າງ​ກາງ​ພູ​ແລະ​ຢູ່​ທີ່​ນັ້ນ​ໄດ້​ແນວ​ໃດ?

ຊີວິດ​ຄລິດສະຕຽນ

ຮູບ​ແບບ​ໃໝ່​ຂອງ​ການ​ປະຊຸມ​ກາງ​ອາທິດ

ໃຊ້​ຂໍ້​ມູນ​ສຳລັບ​ການ​ສຶກສາ ຮູບ​ພາບ​ແລະ​ວິດີໂອ​ຈາກ​ສະບັບ​ແປ​ໂລກ​ໃໝ່​ສະບັບ​ສຶກສາ​ທາງ​ອອນລາຍ​ເພື່ອ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ປະໂຫຍດ​ຈາກ​ການ​ກຽມ​ຕົວ​ສຳລັບ​ການ​ປະຊຸມ ແລະ​ໃກ້​ຊິດ​ກັບ​ພະ​ເຢໂຫວາ​ຫຼາຍ​ຂຶ້ນ.

ຄວາມ​ຮູ້​ທີ່​ມີ​ຄ່າ​ຈາກ​ພະ​ຄຳ​ຂອງ​ພະເຈົ້າ

ຊີວິດ​ຄູ່​ຂອງ​ເຈົ້າ​ເຮັດ​ໃຫ້​ພະ​ເຢໂຫວາ​ພໍ​ໃຈ​ບໍ?

ໃນ​ສະໄໝ​ມາລາກີ ພະ​ເຢໂຫວາ​ພະເຈົ້າ​ບໍ່​ຍອມ​ຮັບ​ການ​ນະມັດສະການ​ຂອງ​ຄົນ​ທີ່​ບໍ່​ສັດ​ຊື່​ຕໍ່​ຄູ່​ຂອງ​ຕົນ. ປັດຈຸບັນ​ນີ້​ຄົນ​ທີ່​ແຕ່ງ​ດອງ​ແລ້ວ​ຈະ​ຮັກສາ​ຄວາມ​ສັດ​ຊື່​ຕໍ່​ກັນ​ໄດ້​ແນວ​ໃດ?

ຊີວິດ​ຄລິດສະຕຽນ

ຮັກ​ແທ້​ແມ່ນ​ຫຍັງ?

ພະ​ເຢໂຫວາ​ຕ້ອງການ​ໃຫ້​ຊີວິດ​ຄູ່​ເປັນ​ການ​ຜູກ​ມັດ​ແບບ​ຖາວອນ. ພະອົງ​ຈັດ​ໃຫ້​ມີ​ຫຼັກ​ການ​ເພື່ອ​ຊ່ວຍ​ຄລິດສະຕຽນ​ໃຫ້​ເລືອກ​ຄູ່​ຢ່າງ​ສະຫຼາດ​ແລະ​ຮັກສາ​ຊີວິດ​ແຕ່ງ​ດອງ​ໃຫ້​ມີ​ຄວາມ​ສຸກ​ຕະຫຼອດ​ໄປ.