ຂ້າມໄປທີ່ເນື້ອໃນ

ຂ້າມໄປທີ່ສາລະບານ

ພະຍານພະເຢໂຫວາ

Select language ລາວ

ເຊີນ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ການ​ປະຊຸມ

ຄູ່ມືການປະຊຸມ ຕຸລາ 2016

ຕົວຢ່າງການສະເໜີ

ຄິດວິທີສະເໜີວາລະສານຕື່ນເຖີດ!, ໃບເຊີນເຂົ້າຮ່ວມການປະຊຸມປະຈຳປະຊາຄົມ ແລະຄວາມຈິງໃນຄຳພີໄບເບິນວ່າເກີດຫຍັງຂຶ້ນເມື່ອເຮົາຕາຍ. ໃຫ້ເອົາຕົວຢ່າງການສະເໜີມາປັບເປັນຂອງເຈົ້າເອງ.

ສິ່ງທີ່ມີຄ່າຈາກພະຄຳຂອງພະເຈົ້າ

‘ປົງໃຈໃນພະເຢໂຫວາດ້ວຍສຸດຫົວໃຈ’

ສຸພາສິດ 3 ເຮັດໃຫ້ເຮົາໝັ້ນໃຈວ່າພະເຢໂຫວາພະເຈົ້າຈະໃຫ້ລາງວັນທີ່ເຮົາໄວ້ວາງໃຈໃນພະອົງ. ເຈົ້າຈະຮູ້ໄດ້ແນວໃດວ່າເຈົ້າໄວ້ວາງໃຈພະເຢໂຫວາດ້ວຍສຸດຫົວໃຈຫຼືບໍ່?

ສິ່ງທີ່ມີຄ່າຈາກພະຄຳຂອງພະເຈົ້າ

“ຢ່າໃຫ້ໃຈຂອງເຈົ້າແວ [ເຈີດ] ໄປ”

ສຸພາສິດ 7 ເວົ້າເຖິງວິທີທີ່ຊາຍໜຸ່ມຄົນໜຶ່ງຖືກລໍ້ໃຫ້ເຮັດຜິດເມື່ອຫົວໃຈຂອງລາວເຈີດອອກໄປຈາກມາດຕະຖານຂອງພະເຢໂຫວາ. ເຮົາສາມາດຮຽນຮູ້ຫຍັງຈາກຄວາມຜິດພາດຂອງລາວ?

ສິ່ງທີ່ມີຄ່າຈາກພະຄຳຂອງພະເຈົ້າ

ໄດ້ສະຕິປັນຍາກໍປະເສີດກວ່າໄດ້ຄຳ

ສຸພາສິດ 16 ເວົ້າວ່າການໄດ້ສະຕິປັນຍາປະເສີດກວ່າໄດ້ຄຳ. ເປັນຫຍັງສະຕິປັນຍາຈາກພະເຈົ້າຈຶ່ງມີຄ່າຫຼາຍແທ້?

ຊີວິດຄລິດສະຕຽນ

ວິທີກຽມຄຳຕອບທີ່ດີ

ຄຳຕອບທີ່ດີຍັງເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ທັງຄົນທີ່ຕອບແລະຕໍ່ປະຊາຄົມ. ອັນໃດຄືຈຸດພິເສດຂອງຄຳຕອບທີ່ດີ?

ສິ່ງທີ່ມີຄ່າຈາກພະຄຳຂອງພະເຈົ້າ

ສະແຫວງຫາສັນຕິສຸກກັບຄົນອື່ນ

ສັນຕິສຸກທ່າມກາງຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພະເຢໂຫວາບໍ່ໄດ້ເປັນເລື່ອງບັງເອີນ. ເຮົາສາມາດໃຊ້ຄຳພີໄບເບິນເພື່ອຕ້ານທານອາລົມຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ຮຸນແຮງແລະສະແຫວງຫາສັນຕິສຸກ.

ສິ່ງທີ່ມີຄ່າຈາກພະຄຳຂອງພະເຈົ້າ

“ສັ່ງສອນລູກໃຫ້ຮູ້ທາງດຳເນີນຊີວິດ”

ເປັນຫຍັງການຕີສອນຈຶ່ງເປັນສິ່ງຈຳເປັນເພື່ອໃຫ້ລູກໄດ້ຮັບການສັ່ງສອນທີ່ເໝາະສົມ? ສຸພາສິດ 22 ມີຄຳແນະນຳທີ່ດີສຳລັບພໍ່ແມ່.

ຊີວິດຄລິດສະຕຽນ

ເຈົ້າໃຊ້ນາມບັດ jw.org ບໍ?

ໃຊ້ນາມບັດນີ້ໃນທຸກໆໂອກາດເພື່ອດຶງຄວາມສົນໃຈໄປສູ່ຄຳພີໄບເບິນແລະເວັບໄຊຂອງເຮົາ.