ຂ້າມໄປທີ່ເນື້ອໃນ

ຂ້າມໄປທີ່ສາລະບານ

ພະຍານພະເຢໂຫວາ

Select language ລາວ

ຕົວຢ່າງ​ການ​ສົນທະນາ

ຕົວຢ່າງ​ການ​ສົນທະນາ

●○○ ການ​ປະກາດ

ຄຳຖາມ: ຄຳພີ​ໄບເບິນ​ຍັງ​ໃຊ້​ໄດ້​ບໍ​ໃນ​ທຸກ​ມື້​ນີ້?

ຂໍ້​ພະ​ຄຳພີ: 2 ຕີໂມ. 3:16

ເລື່ອງ​ທີ່​ຈະ​ລົມ​ນຳ​ເທື່ອ​ໜ້າ: ຄຳພີ​ໄບເບິນ​ສອດຄ່ອງ​ກັບ​ວິທະຍາສາດ​ບໍ?

○●○ ກັບ​ໄປ​ຢາມ​ເທື່ອ​ທຳອິດ

ຄຳຖາມ: ຄຳພີ​ໄບເບິນ​ສອດຄ່ອງ​ກັບ​ວິທະຍາສາດ​ບໍ?

ຂໍ້​ພະ​ຄຳພີ: ໂຢບ 26:7

ເລື່ອງ​ທີ່​ຈະ​ລົມ​ນຳ​ເທື່ອ​ໜ້າ: ຄຳ​ແນະນຳ​ຈາກ​ຄຳພີ​ໄບເບິນ​ເປັນ​ປະໂຫຍດ​ແທ້​ບໍ?

○○● ກັບ​ໄປ​ຢາມ​ເທື່ອ​ທີ​ສອງ

ຄຳຖາມ: ຄຳ​ແນະນຳ​ຈາກ​ຄຳພີ​ໄບເບິນ​ເປັນ​ປະໂຫຍດ​ແທ້​ບໍ?

ຂໍ້​ພະ​ຄຳພີ: ສຸພາ. 14:30

ເລື່ອງ​ທີ່​ຈະ​ລົມ​ນຳ​ເທື່ອ​ໜ້າ: ຄຳພີ​ໄບເບິນ​ບອກ​ລ່ວງ​ໜ້າ​ກ່ຽວ​ກັບ​ອະນາຄົດ​ໄດ້​ຢ່າງ​ຖືກຕ້ອງ​ບໍ?