ຂ້າມໄປທີ່ເນື້ອໃນ

ຂ້າມໄປທີ່ສາລະບານ

ພະຍານພະເຢໂຫວາ

Select language ລາວ

ການ​ສອນ​ຄວາມ​ຈິງ​ໃນ​ປະເທດ​ກຳປູເຈຍ

ຄູ່ມືການປະຊຸມ ກຸມພາ 2018

ຕົວຢ່າງ​ການ​ສົນທະນາ

ການ​ສົນທະນາ​ໂດຍ​ໃຊ້​ຄຳຖາມ: ຄຳພີ​ໄບເບິນ​ຍັງ​ໃຊ້​ໄດ້​ບໍ​ໃນ​ທຸກ​ມື້​ນີ້? ຄຳພີ​ໄບເບິນ​ສອດຄ່ອງ​ກັບ​ວິທະຍາສາດ​ບໍ? ຄຳ​ແນະນຳ​ຈາກ​ຄຳພີ​ໄບເບິນ​ເປັນ​ປະໂຫຍດ​ແທ້​ບໍ?

ສິ່ງ​ທີ່​ມີ​ຄ່າ​ຈາກ​ພະ​ຄຳ​ຂອງ​ພະເຈົ້າ

ຕົວຢ່າງ​ປຽບ​ທຽບ​ເລື່ອງ​ເຂົ້າ​ເມັດ​ດີ​ແລະ​ເຂົ້າ​ນົກ

ພະ​ເຍຊູ​ອະທິບາຍ​ຫຍັງ​ໃນ​ຕົວຢ່າງ​ປຽບ​ທຽບ​ນີ້? ຜູ້​ຫວ່ານ ສັດຕູ ແລະ​ຜູ້​ກ່ຽວ​ແມ່ນ​ໝາຍ​ເຖິງ​ໃຜ?

ຊີວິດ​ຄລິດສະຕຽນ

ຕົວຢ່າງ​ປຽບ​ທຽບ​ເລື່ອງ​ລາຊະອານາຈັກ​ແລະ​ຕົວຢ່າງ​ເຫຼົ່າ​ນັ້ນ​ສຳຄັນ​ຕໍ່​ເຮົາ​ແນວ​ໃດ

ພະ​ເຍຊູ​ໃຊ້​ຕົວຢ່າງ​ປຽບ​ທຽບ​ງ່າຍໆເພື່ອ​ສອນ​ຄວາມ​ຮູ້​ທີ່​ເລິກ​ເຊິ່ງ​ຂອງ​ພະເຈົ້າ. ເຮົາ​ຮຽນ​ຫຍັງ​ໄດ້​ຈາກ​ພະທຳ​ມັດທາຍ 13?

ສິ່ງ​ທີ່​ມີ​ຄ່າ​ຈາກ​ພະ​ຄຳ​ຂອງ​ພະເຈົ້າ

ລ້ຽງ​ອາຫານ​ຝູງ​ຊົນ​ໂດຍ​ທາງ​ຄົນ​ຈຳນວນ​ໜ້ອຍ

ພະ​ເຍຊູ​ສັ່ງ​ໃຫ້​ພວກ​ລູກ​ສິດ​ລ້ຽງ​ຝູງ​ຊົນ ເຖິງ​ຈະ​ມີ​ພຽງ​ເຂົ້າຈີ່ 5 ກ້ອນ​ກັບ ປາ 2 ຕົວ. ມີ​ຫຍັງ​ເກີດ​ຂຶ້ນ ແລະ​ສິ່ງ​ນັ້ນ​ມີ​ຄວາມ​ໝາຍ​ແນວ​ໃດ​ຕໍ່​ເຮົາ?

ຊີວິດ​ຄລິດສະຕຽນ

“ຈົ່ງ​ນັບຖື​ພໍ່​ແມ່​ຂອງ​ເຈົ້າ”

ພະ​ເຍຊູ​ໄດ້​ເນັ້ນ​ຄຳ​ສັ່ງ​ທີ່​ວ່າ: ‘ໃຫ້​ນັບຖື​ພໍ່​ແມ່​ຂອງ​ເຈົ້າ’ ຄຳ​ສັ່ງ​ນີ້​ທີ່​ໃຫ້​ນັບຖື​ພໍ່​ແມ່​ສາມາດ​ໃຊ້​ໄດ້​ທຸກ​ຍຸກ​ທຸກ​ສະໄໝ​ບໍ?

ສິ່ງ​ທີ່​ມີ​ຄ່າ​ຈາກ​ພະ​ຄຳ​ຂອງ​ພະເຈົ້າ

ເຈົ້າ​ຄິດ​ຄື​ຜູ້​ໃດ?

ເຮົາ​ຕ້ອງ​ເຮັດ​ຫຍັງ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ໃຈ​ປະສົງ​ຂອງ​ພະເຈົ້າ​ຊີ້​ນຳ ບໍ່​ແມ່ນ​ຊາຕານ? ພະ​ເຍຊູ​ເວົ້າ​ເຖິງ​ສາມ​ຢ່າງ​ທີ່​ຈະ​ຊ່ວຍ​ເຮົາ​ຫຼີກ​ລ່ຽງ​ຄວາມ​ຄິດ​ທີ່​ຜິດ.

ຊີວິດ​ຄລິດສະຕຽນ

ປັບປຸງ​ຄວາມ​ສາມາດ​ໃນ​ວຽກ​ຮັບໃຊ້​ຂອງ​ເຮົາ​ໃຫ້​ດີ​ຂຶ້ນ—ການ​ໃຊ້​ຄຳຖາມ​ຢ່າງ​ເກີດ​ຜົນ

ພະ​ເຍຊູ​ໃຊ້​ຄຳຖາມ​ຢ່າງ​ເກີດ​ຜົນ​ເພື່ອ​ສອນ​ຜູ້​ຟັງ​ໃຫ້​ໄດ້​ບົດຮຽນ​ຫຼາຍ​ເລື່ອງ. ເຮົາ​ຈະ​ຮຽນ​ແບບ​ເພິ່ນ​ໄດ້​ແນວ​ໃດ​ໃນ​ການ​ປະກາດ?

ສິ່ງ​ທີ່​ມີ​ຄ່າ​ຈາກ​ພະ​ຄຳ​ຂອງ​ພະເຈົ້າ

ຫຼີກ​ລ່ຽງ​ການ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຕົວ​ເອງ​ແລະ​ຄົນ​ອື່ນ​ສະດຸດ

ພະ​ເຍຊູ​ໃຊ້​ຕົວຢ່າງ​ປຽບ​ທຽບ​ເພື່ອ​ຊີ້​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ​ການ​ສະດຸດ​ຫຼື​ເຮັດ​ໃຫ້​ຄົນ​ອື່ນ​ສະດຸດ​ຮ້າຍແຮງ​ສໍ່າ​ໃດ. ໃນ​ຊີວິດ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ມີ​ຫຍັງ​ທີ່​ຈະ​ເປັນ​ຫີນ​ຊູນ​ສະດຸດ?