ຂ້າມໄປທີ່ເນື້ອໃນ

ຂ້າມໄປທີ່ສາລະບານ

ພະຍານພະເຢໂຫວາ

Select language ລາວ

ພີ່ນ້ອງຍິງໜຸ່ມຄົນໜຶ່ງສະເໜີບົດໃນຫ້ອງຮຽນ

ຄູ່ມືການປະຊຸມ ກຸມພາ 2017

ຕົວຢ່າງການສະເໜີ

ຕົວຢ່າງການສະເໜີສຳລັບຕື່ນເຖີດ! ແລະສຳລັບການສອນຄວາມຈິງກ່ຽວກັບຕົ້ນກຳເນີດຂອງຊີວິດ. ໃຊ້ແນວຄິດຕ່າງໆເພື່ອເຮັດການສະເໜີເປັນຂອງຕົວເອງ.

ສິ່ງທີ່ມີຄ່າຈາກພະຄຳຂອງພະເຈົ້າ

ການເຊື່ອຟັງພະເຢໂຫວາເຮັດໃຫ້ໄດ້ຮັບປະໂຫຍດ

ດ້ວຍຄວາມຮັກ ພະເຢໂຫວາພະເຈົ້ານຳທາງທີ່ເຮົາຕ້ອງໄປ.

ສິ່ງທີ່ມີຄ່າຈາກພະຄຳຂອງພະເຈົ້າ

ພະຄລິດໄດ້ທົນທຸກເພື່ອເຮົາ

ການຕາຍຂອງພະເຍຊູໃຫ້ຄຳຕອບສຳລັບຂໍ້ທ້າທາຍຂອງຊາຕານກ່ຽວກັບຄວາມພັກດີຂອງຜູ້ຮັບໃຊ້ພະເຈົ້າ.

ຊີວິດຄລິດສະຕຽນ

ຊ່ວຍລູກໃຫ້ພັດທະນາຄວາມເຊື່ອທີ່ໝັ້ນຄົງຕໍ່ຜູ້ສ້າງ

ລູກຂອງເຈົ້າເຊື່ອແນວໃດກ່ຽວກັບຕົ້ນກຳເນີດຊີວິດ? ເຈົ້າຈະຊ່ວຍລູກແນວໃດໃຫ້ພັດທະນາຄວາມເຊື່ອທີ່ວ່າພະເຢໂຫວາພະເຈົ້າເປັນຜູ້ສ້າງ?

ສິ່ງທີ່ມີຄ່າຈາກພະຄຳຂອງພະເຈົ້າ

“ປະກາດປີອັນຊອບໃຈຂອງພະເຢໂຫວາ”

ປີອັນຊອບໃຈຂອງພະເຢໂຫວາເປັນປີຕາມຕົວອັກສອນບໍ? ໄລຍະເວລາເຫຼົ່ານີ້ກ່ຽວຂ້ອງແນວໃດກັບການປະກາດເລື່ອງລາຊະອານາຈັກ?

ຊີວິດຄລິດສະຕຽນ

ໃຊ້ປຶ້ມຂອງເຮົາຢ່າງສຸຂຸມ

ມີການອອກຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງໜັກແລະມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການພິມແລະສົ່ງປຶ້ມໄປໃຫ້ປະຊາຄົມຕ່າງໆຢູ່ທົ່ວໂລກ ດັ່ງນັ້ນ ໃຫ້ໃຊ້ຄວາມສັງເກດເຂົ້າໃຈເມື່ອເອົາປຶ້ມໃຫ້ຄົນອື່ນ.

ສິ່ງທີ່ມີຄ່າຈາກພະຄຳຂອງພະເຈົ້າ

ຟ້າສະຫວັນໃໝ່ແລະແຜ່ນດິນໂລກໃໝ່ຈະເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຍິນດີ

ຄຳສັນຍາຂອງພະເຈົ້າກ່ຽວກັບ “ຟ້າສະຫວັນໃໝ່ແລະແຜ່ນດິນໂລກໃໝ່” ມີຄວາມໝາຍແນວໃດສຳລັບເຮົາໃນທຸກມື້ນີ້?

ຊີວິດຄລິດສະຕຽນ

ມີຄວາມສຸກກັບຄວາມຫວັງ

ຄວາມຫວັງເປັນຄືສະໝໍເຮືອ. ການຄິດຕຶກຕອງເຖິງຄຳສັນຍາຕ່າງໆໃນຄຳພີໄບເບິນເຮັດໃຫ້ງ່າຍຂຶ້ນທີ່ເຮົາຈະຮັກສາຄວາມຍິນດີແລະຄວາມສັດຊື່ເມື່ອຜ່ານຜ່າຄວາມຍາກລຳບາກທີ່ເປັນຄືກັບພາຍຸ.