ວຽກ​ຮັບໃຊ້​ພະເຈົ້າ ບອກ​ໃຫ້​ເຮົາ​ຮູ້​ລາຍ​ລະອຽດ​ການ​ປະຊຸມ​ຂອງ​ພະຍານ​ພະ​ເຢໂຫວາ​ດັ່ງ​ຕໍ່​ໄປ​ນີ້: ການ​ສຶກສາ​ພະ​ຄຳພີ​ປະຈຳ​ປະຊາຄົມ ໂຮງ​ຮຽນ​ເພື່ອ​ການ​ຮັບໃຊ້​ຕາມ​ລະບອບ​ການ​ຂອງ​ພະເຈົ້າ ແລະ​ການ​ປະຊຸມ​ເພື່ອ​ການ​ຮັບໃຊ້.

ໝາຍ​ເຫດ: ບາງ​ບົດ​ຄວາມ​ໃນ​ອິນເຕີເນັດ​ອາດ​ແຕກຕ່າງ​ຈາກ​ສະບັບ​ທີ່​ພິມ​ອອກ