ຂ້າມໄປທີ່ເນື້ອໃນ

ພະຍານພະເຢໂຫວາ

Select language ລາວ

ພະຍານ​ພະ​ເຢໂຫວາ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ເປັນ​ອົງການ​ເພື່ອ​ປະກາດ​ຂ່າວ​ດີ

ພະຍານ​ພະ​ເຢໂຫວາ​ໄດ້​ຈັດ​ຕັ້ງ​ເປັນ​ອົງການ​ເພື່ອ​ປະກາດ​ຂ່າວ​ດີ​ເປັນ​ເວລາ​ຫຼາຍ​ກວ່າ 100 ປີ ແລ້ວ. ພວກ​ເຮົາ​ປະກາດ​ຂ່າວ​ດີ​ນີ້​ໃນ​ຫຼາຍ​ຮ້ອຍ​ພາສາ​ແລະ​ຫຼາຍ​ກວ່າ 200 ດິນແດນ. ເປັນ​ຫຍັງ​ວຽກ​ນີ້​ຈຶ່ງ​ສຳຄັນ? ວຽກ​ນີ້​ໄດ້​ຂະຫຍາຍ​ຂອບ​ເຂດ​ອອກ​ໄປ​ທົ່ວ​ໂລກ​ຢ່າງ​ປະສົບ​ຜົນ​ສຳເລັດ​ໂດຍ​ວິທີ​ໃດ? ວິດີໂອ​ເລື່ອງ​ນີ້​ຈະ​ຕອບ​ຄຳຖາມ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ເຊິ່ງ​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກັບ​ວຽກ​ງານ​ຕ່າງໆຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ໃນ​ທົ່ວ​ໂລກ.