ຂ້າມໄປທີ່ເນື້ອໃນ

ຂ້າມໄປທີ່ສາລະບານ

ພະຍານພະເຢໂຫວາ

Select language ລາວ

ຫໍສັງເກດການສະບັບສຶກສາ ຕຸລາ 2015

ສະບັບນີ້ມີບົດຄວາມສຶກສາສຳລັບວັນທີ 30 ພະຈິກ ເຖິງ 27 ຕຸລາ 2015

ໃນຊີວິດ ເຈົ້າເຫັນມືຫຼືການຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ມາຈາກພະເຢໂຫວາບໍ?

ຄຳພີໄບເບິນໝາຍເຖິງຫຍັງເມື່ອເວົ້າເຖິງ “ມື” ຂອງພະເຈົ້າ?

“ຂໍໂຜດໃຫ້ພວກຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມເຊື່ອຫຼາຍຂຶ້ນ”

ການມີຄວາມຕັ້ງໃຈຢ່າງແຮງກ້າພຽງຢ່າງດຽວສາມາດເຮັດໃຫ້ຄວາມເຊື່ອເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນໄດ້ບໍ?

ຮັບໃຊ້ພະເຢໂຫວາໂດຍບໍ່ໃຫ້ສິ່ງໃດມາດຶງຄວາມສົນໃຈ | ສະບັບສຶກສາ

ເກືອບ 60 ປີມາແລ້ວທີ່ວາລະສານຫໍສັງເກດການບອກລ່ວງໜ້າໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງເຊິ່ງເປັນຕາໜ້າງຶດງໍ້ແທ້ໆ

ຄິດຕຶກຕອງຢູ່ສະເໝີກ່ຽວກັບວິທີເສີມສ້າງຄວາມເຊື່ອ

ຖ້າເຈົ້າບໍ່ມີຄຳພີໄບເບິນ ເຈົ້າສາມາດບຳລຸງລ້ຽງຄວາມເຊື່ອຕໍ່ໆໄປໄດ້ບໍ?

“ຈົ່ງນັບຖືຄົນຢ່າງນັ້ນ”

ໃຜເປັນຜູ້ຊ່ວຍໃນຄະນະຕ່າງໆຂອງຄະນະກຳມະການປົກຄອງ? ເຂົາເຈົ້າເຮັດໜ້າທີ່ຫຍັງ?

ເລື່ອງຊີວິດຈິງ

ການຫຍັບເຂົ້າມາໃກ້ພະເຈົ້າເປັນສິ່ງທີ່ດີສຳລັບຂ້ອຍ

ຮ່າງກາຍຂອງຊາຣາ ມາຍກາເຊົາຂະຫຍາຍຕົວຕອນອາຍຸໄດ້ 9 ປີ ແຕ່ລາວເຕີບໂຕທາງດ້ານຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບພະເຈົ້າ

“ຄົນຊື່ກໍເຊື່ອຖ້ອຍຄຳທຸກຂໍ້”

ເຮົາຈະໄຈ້ແຍກແນວໃດໃນສິ່ງທີ່ເຮົາໄດ້ຮັບວ່ານັ້ນເປັນເລື່ອງຫຼອກຫຼິ້ນ ເລື່ອງທີ່ແປກຫຼືໜ້າຕື່ນເຕັ້ນທີ່ຫຼາຍຄົນເຊື່ອແຕ່ມັນບໍ່ແມ່ນເລື່ອງຈິງ ເລື່ອງຫຼອກຫຼວງ ແລະຂໍ້ມູນອື່ນໆທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ?