ຂ້າມໄປທີ່ເນື້ອໃນ

ຂ້າມໄປທີ່ສາລະບານ

ພະຍານພະເຢໂຫວາ

Select language ລາວ

ຫໍສັງເກດການສະບັບສຶກສາ ເມສາ 2015

ສະບັບນີ້ມີບົດຄວາມສຶກສາທີ່ເລີ່ມໃຊ້ສຳລັບວັນທີ 1 ມິຖຸນາ ຫາ 28 ມິຖຸນາ 2015.

ຜູ້ເຖົ້າແກ່ທັງຫຼາຍ ເຈົ້າຮູ້ສຶກແນວໃດກ່ຽວກັບການຝຶກອົບຮົມພີ່ນ້ອງຊາຍ

7 ວິທີຈາກຜູ້ເຖົ້າແກ່ທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນການຝຶກອົບຮົມພີ່ນ້ອງຊາຍ

ວິທີທີ່ຜູ້ເຖົ້າແກ່ຝຶກອົບຮົມພີ່ນ້ອງຊາຍໃຫ້ມີຄຸນສົມບັດ

ຜູ້ເຖົ້າແກ່ສາມາດໄດ້ຮັບປະໂຫຍດຈາກວິທີຝຶກອົບຮົມຂອງພະເຍຊູ ແລະຜູ້ຖືກຝຶກກໍສາມາດຮຽນແບບຕົວຢ່າງຂອງເອລີເຊ.

ສາຍສຳພັນຂອງເຮົາກັບພະເຢໂຫວາແໜ້ນແຟ້ນຂະໜາດໃດ?

ການລົມກັນເຮັດໃຫ້ສາຍສຳພັນແໜ້ນແຟ້ນ ເຮົາຈະໃຊ້ຫຼັກການນີ້ແນວໃດເພື່ອເສີມສ້າງສາຍສຳພັນຂອງເຮົາກັບພະເຢໂຫວາ?

ໄວ້ວາງໃຈພະເຢໂຫວາສະເໝີ!

ຖ້າມີສາຍສຳພັນທີ່ໃກ້ຊິດກັບພະເຢໂຫວາ ເຮົາກໍສາມາດຮັບມືກັບບັນຫາຕ່າງໆໄດ້ຢ່າງປະສົບຜົນສຳເລັດ.

ເລື່ອງຊີວິດຈິງ

ໄດ້ຮັບພະພອນທັງ “ໃນເວລາທີ່ສະດວກແລະໃນຍາມຍາກລຳບາກ”

ເລື່ອງຊີວິດຈິງຂອງພີ່ນ້ອງໂທຣຟິມ ຊອມບາ ເຊິ່ງອົດທົນກັບການກົດຂີ່ຂົ່ມເຫງທີ່ໂຫດຮ້າຍໃນປະເທດມາລາວີ ຄວາມເຊື່ອຂອງລາວສາມາດຊ່ວຍເຮົາໃຫ້ຕັ້ງໃຈທີ່ຈະຮັກສາຄວາມເຊື່ອຕໍ່ໆໄປ.

ຕົ້ນໄມ້ທີ່ຖືກບັກແລ້ວຈະປົ່ງຂຶ້ນອີກໄດ້ບໍ?

ຄຳຕອບມີຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມຫວັງຂອງເຮົາສຳລັບອະນາຄົດ.