ຂ້າມໄປທີ່ເນື້ອໃນ

ຂ້າມໄປທີ່ສາລະບານ

ພະຍານພະເຢໂຫວາ

Select language ລາວ

ຫໍສັງເກດການສະບັບສຶກສາ ມັງກອນ 2018

ຫໍສັງເກດການ​ສະບັບ​ນີ້​ມີ​ບົດ​ຄວາມ​ສຶກສາ​ສຳລັບ​ວັນ​ທີ 26 ກຸມພາ ເຖິງ 1 ເມສາ 2018.

ພະ​ເຢໂຫວາ​ໃຫ້​ກຳລັງ​ກັບ​ຄົນ​ທີ່​ເມື່ອຍ​ແລະ​ໝົດ​ແຮງ

ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ອະວະສານ​ໃກ້​ເຂົ້າ​ມາ ເຮົາ​ຄາດ​ໝາຍ​ໄດ້​ວ່າ​ຈະ​ມີ​ຄວາມ​ກົດ​ດັນ​ໃນ​ຊີວິດ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ. ຂໍ້​ພະ​ຄຳພີ​ປະຈຳ​ປີ 2018 ເຕືອນ​ເຮົາ​ໃຫ້​ຊອກ​ຫາ​ກຳລັງ​ຈາກ​ພະ​ເຢໂຫວາ.

ການ​ປະຊຸມ​ອະນຸສອນ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເປັນ​ນໍ້າ​ໜຶ່ງ​ໃຈ​ດຽວ​ກັນ

ມີ​ວິທີ​ຫຍັງ​ແດ່​ທີ່​ການ​ປະຊຸມ​ອະນຸສອນ​ເຮັດ​ໃຫ້​ປະຊາຊົນ​ຂອງ​ພະເຈົ້າ​ເປັນ​ນໍ້າ​ໜຶ່ງ​ໃຈ​ດຽວ​ກັນ? ຈະ​ມີ​ການ​ປະຊຸມ​ອະນຸສອນ​ຄັ້ງ​ສຸດ​ທ້າຍ​ເມື່ອ​ໃດ?

ເປັນ​ຫຍັງ​ຕ້ອງ​ໃຫ້​ກັບ​ຜູ້​ທີ່​ມີ​ທຸກ​ສິ່ງ​ຢູ່​ແລ້ວ?

ວິທີ​ໜຶ່ງ​ທີ່​ເຮົາ​ຈະ​ສະແດງ​ຄວາມ​ຮັກ​ຕໍ່​ພະເຈົ້າ​ຄື​ການ​ໃຫ້​ພະອົງ. ເຮົາ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ປະໂຫຍດ​ແນວ​ໃດ​ຈາກ​ການ​ໃຫ້​ກຽດ​ພະ​ເຢໂຫວາ​ດ້ວຍ​ສິ່ງ​ທີ່​ມີ​ຄ່າ​ທີ່​ເຮົາ​ມີ?

ຄວາມ​ຮັກ​ແບບ​ໃດ​ເຮັດ​ໃຫ້​ມີ​ຄວາມ​ສຸກ​ແທ້?

ຄວາມ​ຮັກ​ແບບ​ທີ່​ພະເຈົ້າ​ຢາກ​ໃຫ້​ເຮົາ​ມີ​ກົງ​ກັນ​ຂ້າມ​ກັບ​ຄວາມ​ຮັກ​ທີ່​ເວົ້າ​ເຖິງ​ໃນ 2 ຕີໂມເຕ 3:2-4 ແນວ​ໃດ? ທີ່​ຄຳຕອບ​ສາມາດ​ຊ່ວຍ​ເຮົາ​ໃຫ້​ພົບ​ຄວາມ​ສຸກ​ແລະ​ຮູ້ສຶກ​ອີ່ມ​ໃຈ​ພໍ​ໃຈ​ກັບ​ຊີວິດ​ຢ່າງ​ແທ້​ຈິງ.

ເຫັນ​ຄວາມ​ແຕກຕ່າງ​ໃນ​ຜູ້​ຄົນ

ນິດໄສ​ອັນ​ໃດ​ຂອງ​ຄົນ​ທົ່ວໄປ​ໃນ​ສະໄໝ​ສຸດ​ທ້າຍ​ເຊິ່ງ​ແຕກຕ່າງ​ຈາກ​ນິດໄສ​ຂອງ​ຜູ້​ຮັບໃຊ້​ພະເຈົ້າ​ມີ?