ຂ້າມໄປທີ່ເນື້ອໃນ

ຂ້າມໄປທີ່ສາລະບານ

ພະຍານພະເຢໂຫວາ

Select language ລາວ

ຫໍສັງເກດການສະບັບສຶກສາ ກຸມພາ 2016

ຫໍສັງເກດການສະບັບນີ້ມີບົດຄວາມສຶກສາສຳລັບວັນທີ 4 ເມສາ ເຖິງ 1 ພຶດສະພາ 2016.

ພະເຢໂຫວາເອີ້ນລາວວ່າ “ມິດສະຫາຍຂອງເຮົາ”

ເຈົ້າຕ້ອງການເປັນເພື່ອນກັບພະເຢໂຫວາບໍ? ຂໍໃຫ້ຮຽນຮູ້ວິທີນີ້ຈາກຕົວຢ່າງຂອງອັບລາຫາມ.

ຮຽນແບບເພື່ອນທີ່ໃກ້ຊິດຂອງພະເຢໂຫວາ

ລຶດ ເອເຊເກຍເຊ ແລະມາລີສ້າງມິດຕະພາບທີ່ແໜ້ນແຟ້ນກັບພະເຈົ້າໄດ້ແນວໃດ?

ຈົ່ງພິສູດຕົວເອງວ່າເຈົ້າພັກດີຕໍ່ພະເຢໂຫວາ

ຕົວຢ່າງຂອງໂຢນາທານສາມາດຊ່ວຍເຮົາໃຫ້ພິສູດຄວາມພັກດີຕໍ່ພະເຢໂຫວາໃນສີ່ສະຖານະການທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ.

ຮຽນຮູ້ຈາກຜູ້ຮັບໃຊ້ທີ່ພັກດີຂອງພະເຢໂຫວາ

ໂດຍວິທີໃດທີ່ດາວິດ ໂຢນາທານ ນາທານ ແລະຫຶຊາຍໄດ້ໃຫ້ພະເຢໂຫວາເປັນບຸກຄົນທຳອິດທີ່ເຂົາເຈົ້າສະແດງຄວາມພັກດີນຳ?

ເລື່ອງຊີວິດຈິງ

ພະເຢໂຫວາຊ່ວຍຂ້ອຍໃຫ້ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນການຮັບໃຊ້ພະອົງ

ຄໍວິນ ໂຣບິນສັນໄດ້ຮັບໃຊ້ພະເຈົ້າເປັນເວລາ 73 ປີ ເຊິ່ງລວມເອົາເວລາຫຼາຍກວ່າຫົກສິບປີທີ່ຮັບໃຊ້ຢູ່ເບເທນໃນປະເທດອາເມລິກາ.

ຮັບໃຊ້ພະເຢໂຫວາຕໍ່ໆໄປດ້ວຍຄວາມຍິນດີ

ການຄິດຕຶກຕອງກ່ຽວກັບສາມຫຼັກການທີ່ສຳຄັນສາມາດຊ່ວຍເຈົ້າໃຫ້ຮັກສາຄວາມຍິນດີຂອງເຈົ້າ.